Geestelijk oordeel

1 En de vijfde engel blies op de bazuin, en ik zag een ster, uit de hemel op de aarde gevallen. En hem werd de sleutel van  de put van de afgrond gegeven. 2 En hij opende de put van de afgrond, en er steeg rook op uit de put als rook van een grote oven. En de zon en de lucht werden verduisterd door de rook van de put. 3 En uit de rook kwamen sprinkhanen op de aarde, en hun werd macht gegeven, zoals de schorpioenen van de aarde macht hebben. (Openbaring 9:1-3)

De engel heeft in het laatste vers van het vorige hoofdstuk uitgeroepen dat deze twee bazuinen erger zijn dan de eerste vier. Bij de eerste vier bazuinen werd alleen de voedsel voorziening aangetast, maar nu worden de plagen sterker. Maar net als bij de Farao van Egypte zal het merendeel van de mensen niet luisteren, ze zullen eerder boos zijn op God dan zich inkeren tot Hem.

Dat ik hier over schrijf is omdat wij christenen dit moeten weten. Natuurlijk in de eerste plaats omdat het in de bijbel staat en het dus voor ons geschreven is. Maar meer dan dat, dit moet onze realiteit worden. Gods plan moet ons plan zijn en wij moeten daarin geloven. Passief toekijken is niet mogelijk.

Het vijfde bazuin is een ramp waarbij demonen uit de bodemloze put worden bevrijd om zich op de mensheid te storten. Ook hier wil ik het niet symbolisch lezen, misschien kunnen we het ons niet voorstellen maar zoals Johannes het beschrijft, zo zullen ze er uit zien.

4 En tegen hen werd gezegd dat ze geen  schade mochten toebrengen aan het gras van de aarde, of welke groene plant of welke boom dan ook, maar alleen aan de mensen die  het zegel van God niet op hun voorhoofd hadden. 5 En hun werd macht gegeven, niet om hen te doden, maar om hen te pijnigen, vijf maanden lang. Hun pijniging was als de pijniging door een schorpioen, wanneer hij een mens steekt. (Openbaring 9:4,5)

Voor 5 letterlijke maanden zullen deze sprinkhanen over de aarde gaan om de mens te steken net als een schorpioen. De macht die ze hadden was beperkt tot het pijnigen van mensen, God liet niets anders toe.

En nu zien we duidelijk dat God een onderscheidt maakt tussen Zijn mensen en de mensen die liever het rijk van het kwaad dienen. Wij, Zijn mensen, zijn veilig in Zijn armen. Ons zal het niets ontbreken. Deze sprinkhanen zullen ons niets mogen doen, net als de engel des doods die niets mocht doen waar de deurposten met bloed waren bestreken in Egypte.

Als we de eindtijd films mogen geloven wordt het een hele zware tijd voor ons christenen, maar als ik dit bijbel boek mag geloven wordt het een zware tijd voor de wereld die niet wil buigen voor een God van liefde. God brengt de wereld in het nauw, zodat ze een keuze MOETEN maken. Voor of tegen Hem.

6 En in die dagen zullen de mensen de dood zoeken maar die niet vinden. En zij zullen ernaar verlangen te sterven, maar de dood zal van hen wegvluchten. (Openbaring 9:6)

En jammer genoeg zullen de meeste mensen tegen Hem kiezen. Ze zullen zoeken naar de dood maar het niet vinden. Ze zoeken eerder verlossing in de dood dan dat ze zich zullen inkeren naar God. Maar gelukkig zullen er ook mensen zijn die zich wel inkeren en zich realiseren wie God is.

Maar een ding is duidelijk de pijniging zal intens zijn, dat mensen de dood zoeken. Het is de realiteit waar wij in moeten geloven.

This entry was posted in 66 Openbaring. Bookmark the permalink.