Monthly Archives: March 2011

Verlossing van het vlees

Romeinen 7:22-8:11 24 Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood? (Romeinen 7:24) Gisteren hebben we kunnen zien dat de wet goed is en geestelijk. En als wij Christen worden dan hebben wij een nieuw geestelijk … Continue reading

Posted in 45 Romeinen | Comments Off on Verlossing van het vlees

De wet is geestelijk

Romeinen 7:14-26 14 Want wij weten dat de wet geestelijk is, maar ik ben vleselijk,  verkocht onder de zonde. (Romeinen 7:14) Nog een reden waarom de wet niet voorbij is, is dat het geestelijk is. Wij zouden kunnen denken dat … Continue reading

Posted in 45 Romeinen | Comments Off on De wet is geestelijk

De wet

Matheus 5:17-20 17 Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen; Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen. 18 Want, voorwaar, Ik zeg u:  Totdat de hemel en … Continue reading

Posted in 40 Matheus | Comments Off on De wet

Leven met vrees

1 Petrus 4:1-11 1 Welnu, omdat Christus voor ons in het vlees geleden heeft, moet ook u  zich wapenen met dezelfde gedachte:  wie in het vlees geleden heeft, is opgehouden met de zonde, 2   om nu, in de tijd … Continue reading

Posted in 60 1 Petrus | 1 Comment

Zegen of Vloek

Deuteronomium 28:1-69 2 En al deze zegeningen zullen over u komen en u bereiken, wanneer u de stem van de HEERE, uw God, gehoorzaam bent: 3 Gezegend zult u zijn in de stad, en gezegend zult u zijn op het … Continue reading

Posted in 05 Deuterenomium | Comments Off on Zegen of Vloek

Jezus in ons

Kollosenzen 2:4-15 6 Zoals u dan Christus Jezus, de Heere, hebt aangenomen, wandel in Hem, 7   geworteld en opgebouwd in Hem, en bevestigd in het geloof, zoals u onderwezen bent;  wees daarin overvloedig, met dankzegging. 8   Pas op … Continue reading

Posted in 51 Kollosenzen | Comments Off on Jezus in ons

De toewijding van Jezus

Efeze 5:22-33 29 Want niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat, maar hij voedt en koestert het, zoals ook de Heere de gemeente. 30 Want wij zijn leden van Zijn lichaam, van Zijn vlees en van Zijn gebeente. 31   … Continue reading

Posted in 49 Efeze | Comments Off on De toewijding van Jezus

Het wassende woord

Efeze 5:22-33 25   Mannen, heb uw eigen vrouw lief, zoals ook Christus de gemeente liefgehad heeft  en Zich voor haar heeft overgegeven, 26 opdat Hij haar zou heiligen, door haar te  reinigen met het waterbad door het Woord, 27 … Continue reading

Posted in 49 Efeze | Comments Off on Het wassende woord

Jezus heeft ons niet verlaten

(We zijn aangekomen bij hoofdstuk 15 van het bijbel boek Openbaring. Ik heb besloten om voor een tijdje (aantal dagen/weken) dit bijbel boek te verlaten en over wat andere onderwerpen te schrijven.) Johannes 14:15-31 18   Ik zal u niet … Continue reading

Posted in 43 Johannes, 47 2 Korinthe | Comments Off on Jezus heeft ons niet verlaten

Zeker weten

Openbaring 14 14 En ik zag, en zie, een witte wolk, en op de wolk zat Iemand  als een Mensenzoon, met op Zijn hoofd een gouden kroon en in Zijn hand een scherpe sikkel. 15 En een andere engel kwam … Continue reading

Posted in 66 Openbaring | Comments Off on Zeker weten