Monthly Archives: October 2010

Vertrouwen op de beloften

Hebreeen 11:8-12 8 Door zijn geloof ging Abraham, toen hij geroepen werd, gehoorzaam op weg naar een plaats die hij in bezit zou krijgen, en hij ging op weg zonder te weten waarheen. (Hebreeen 11:8) Waar is dit geloof nog … Continue reading

Posted in 58 Hebreeen | Comments Off on Vertrouwen op de beloften

Het gaat om de mensen

Hebreeen 11:4-7 5 Door zijn geloof werd Henoch naar elders overgebracht, om niet te hoeven sterven; hij werd niet meer gevonden, omdat God hem had weggenomen. Hij stond immers al vóór zijn opneming bekend als iemand in wie God vreugde … Continue reading

Posted in 58 Hebreeen | Comments Off on Het gaat om de mensen

Ons vertrouwen op God is de basis

Hebreeen 11:1-3 1 Het geloof legt de grondslag voor alles waarop we hopen, het overtuigt ons van de waarheid van wat we niet zien. (Hebreeen 11:1) Deze zin betekent eigenlijk zoiets als: ‘Ons vertrouwen op God is de basis voor … Continue reading

Posted in 58 Hebreeen | Comments Off on Ons vertrouwen op God is de basis

De aanzet naar Hoofdstuk 11 (2)

Hebreeen 10:19-39 21 We hebben nu een hogepriester die dienstdoet in het huis van God; 22 laten we God dan naderen met een oprecht hart en een vast geloof, nu ons hart gereinigd is, wij van een slecht geweten bevrijd zijn … Continue reading

Posted in 58 Hebreeen | Comments Off on De aanzet naar Hoofdstuk 11 (2)

De aanzet naar hoofdstuk 11

Hebreeen 10:19-39 36 Blijf juist volharden, want als u de wil van God doet, zult u ontvangen wat u beloofd is. 37 Immers: ‘Nog een heel korte tijd, dan komt hij die komen zal, hij blijft niet lang meer weg,38 en … Continue reading

Posted in 58 Hebreeen | Comments Off on De aanzet naar hoofdstuk 11

Offers

Hebreeen 10:1-10 8 Eerst zegt hij: ‘Offers en gaven hebt u niet verlangd, brand- en reinigingsoffers behaagden u niet’ – daarmee bedoelt hij de offers die volgens de wet worden gebracht. (Hebreeen 10:8) Dit is een hele gevaarlijke valkuil voor … Continue reading

Posted in 58 Hebreeen | Comments Off on Offers

In verwachting

Hebreeen 9:15-28 28 Net zo zeker is het dat Christus, die eenmaal is geofferd om de zonden van velen te dragen, voor een tweede maal zal verschijnen om te redden wie hem verwachten, maar dan gaat het niet meer om … Continue reading

Posted in 58 Hebreeen | Comments Off on In verwachting

Een schoon geweten

Hebreeen 9:1-14 Op dat moment scheurde in de tempel het voorhangsel van boven tot onder in tweeën, en de aarde beefde en de rotsen spleten. (Matheus 27:51) God heeft het heel duidelijk gemaakt, waar voorheen de weg naar het heilige der … Continue reading

Posted in 58 Hebreeen | Comments Off on Een schoon geweten

De link naar de Vader

Johannes 14:1-14 13 En wat jullie dan in mijn naam vragen, dat zal ik doen, zodat door de Zoon de grootheid van de Vader zichtbaar wordt. (Johannes 14:13) Even een uitstapje naar het bijbelboek Johannes, maar wel in de context … Continue reading

Posted in 43 Johannes | Comments Off on De link naar de Vader

Waar het om gaat, Jezus als Hogepriester

Hebreeen 8 1 De kern van mijn betoog is dat wij een hogepriester hebben die in de hemel plaatsgenomen heeft aan de rechterzijde van de troon van Gods majesteit 2 en die de dienst vervult in het ware heiligdom, de tent … Continue reading

Posted in 43 Johannes, 58 Hebreeen | Comments Off on Waar het om gaat, Jezus als Hogepriester