Daily Archives: October 16, 2010

Jezus’ positie

Hebreeen 7:1-10 1 Want deze Melchisedek, koning van Salem en priester van de allerhoogste God, ging Abraham tegemoet toen deze terugkeerde van zijn overwinning op de koningen, en zegende hem, 2 waarna Abraham hem een tiende van alle buit gaf. (Hebreeen … Continue reading

Posted in 58 Hebreeen | Comments Off on Jezus’ positie