Daily Archives: October 5, 2010

God spreekt

Hebreeen 2 4 Ook God zelf getuigde daarvan, door tekenen en wonderen en allerlei grote daden te verrichten, en door de gaven van de heilige Geest overeenkomstig zijn wil te verdelen. (Hebreeen 2:4) De schrijver begon er zijn boek mee. … Continue reading

Posted in 58 Hebreeen | Comments Off on God spreekt