Monthly Archives: September 2010

God en Israel

Exodus 19:1-8 4 “Jullie hebben gezien hoe ik ben opgetreden tegen Egypte, en hoe ik je op adelaarsvleugels gedragen heb en je hier bij mij heb gebracht. (Exodus 19:4) Na drie maanden te hebben gereisd door de woestijn komen ze … Continue reading

Posted in 02 Exodus | Comments Off on God en Israel

Het nieuwe verbond

Hebreeen 8 1 De kern van mijn betoog is dat wij een hogepriester hebben die in de hemel plaatsgenomen heeft aan de rechterzijde van de troon van Gods majesteit 2 en die de dienst vervult in het ware heiligdom, de … Continue reading

Posted in 58 Hebreeen | Comments Off on Het nieuwe verbond

Wie is Jezus nu?

Openbaring 1:9-20 13 en daartussen iemand die eruitzag als een mens. Hij was gekleed in een lang gewaad en had een gouden band om zijn borst. 14 Zijn hoofd en zijn haren waren wit als witte wol of als sneeuw, … Continue reading

Posted in 66 Openbaring | Comments Off on Wie is Jezus nu?

Wie is Jezus

Hebreeen 1 3 In hem schittert Gods luister, hij is zijn evenbeeld, hij schraagt de schepping met zijn machtig woord; hij heeft, na de reiniging van de zonden te hebben voltrokken, plaatsgenomen aan de rechterzijde van Gods hemelse majesteit, 4 … Continue reading

Posted in 58 Hebreeen | Comments Off on Wie is Jezus

Geloof!!!!

Deze hele week heb ik over geloof geschreven, en hoe meer ik schrijf hoe meer ik zie hoe belangrijk het is voor God. Zoals in Hebreeen 11:6 al staat is de enige manier om in een goed blaadje te komen … Continue reading

Posted in 45 Romeinen | Comments Off on Geloof!!!!

Niets onmogelijk

Matheus 17:14-21 20 Hij antwoordde: ‘Vanwege jullie gebrek aan geloof. Ik verzeker jullie: als jullie geloof hebben als een mosterdzaadje, dan zullen jullie tegen die berg zeggen: “Verplaats je van hier naar daar!” en dan zal hij zich verplaatsen. Niets … Continue reading

Posted in 40 Matheus | Comments Off on Niets onmogelijk

Geloof vinden

Lukas 18:1-8 1 Hij vertelde hun een gelijkenis over de noodzaak om altijd te bidden en niet op te geven: (Lukas 18:1) Jezus verteld een gelijkenis om de mensen aan te sporen om altijd te blijven bidden. De gelijkenis gaat … Continue reading

Posted in 42 Lukas | Comments Off on Geloof vinden

Simpele belofte

Hebreeen 11:1-7 6 Zonder geloof is het onmogelijk God vreugde te geven; wie hem wil naderen moet immers geloven dat hij bestaat, en wie hem zoekt zal door hem worden beloond. (Hebreeen 11:6) Geloof kan alleen gestaafd worden als het … Continue reading

Posted in 58 Hebreeen | Comments Off on Simpele belofte

God geniet van geloof

Hebreeen 11:1-7 2 Om hun geloof werden de mensen uit vroeger tijden geprezen. (Hebreeen 11:2) Gisteren zijn we tot de conclusie gekomen dat vers 1 van Hebreeen 11 helemaal niet een woordenboek uitleg is van wat geloof is. Vers 1 … Continue reading

Posted in 58 Hebreeen | Comments Off on God geniet van geloof

Geloof

Hebreeen 11:1-3 1 Het geloof legt de grondslag voor alles waarop we hopen, het overtuigt ons van de waarheid van wat we niet zien. (Hebreeen 11:1 NBV) 1 Het geloof nu is een vaste grond der dingen, die men hoopt, en … Continue reading

Posted in 58 Hebreeen | Comments Off on Geloof