De link naar de Vader

Johannes 14:1-14

13 En wat jullie dan in mijn naam vragen, dat zal ik doen, zodat door de Zoon de grootheid van de Vader zichtbaar wordt. (Johannes 14:13)

Even een uitstapje naar het bijbelboek Johannes, maar wel in de context van Hebreeen. De schrijver van Hebreeen wil ons laten zien dat Jezus als mens naar de Vader is gegaan en daar nu onze link is. Wij mogen nu vrijmoedig voor de troon van God komen omdat Jezus ons is voorgegaan.

Jezus is als mens tot God gekomen en God heeft er voor gekozen dat Hij de enige weg is tot Hem. Dit is het plan van de Vader en Hij zal daar niet van af wijken. De Vader had en heeft vertrouwen in Jezus dat Hij ons weer bij de Vader kan brengen. Daarom is er geen andere weg.

En waarom bidden we dan ‘in Jezus naam’? Precies, dit is de reden waarom de schrijver van Hebreeen zo wil benadrukken dat Jezus als Hogepriester ons is voorgegaan. Zoals een priester in het oude testament voor de andere mensen moest offeren (tot God komen), zo is Jezus nu als Hogepriester naar de Vader gegaan voor ons.

7 Als jullie mij kennen zullen jullie ook mijn Vader kennen, en vanaf nu kennen jullie hem, want jullie hebben hem zelf gezien.’ (Johannes 14:7)

Jezus is nu de link naar de Vader en er is geen andere weg. Jezus en de Vader zijn een, Jezus is als mens tot God gekomen en is een geworden met de Vader. Er is geen andere weg.

In de naam van Jezus bidden is dus geen magische spreuk die we uitspreken zodat iedereen weet dat we aan het einde van ons gebed zijn gekomen. ‘In de naam van Jezus’, moet vol zijn van geloof, dat we weten dat we voor de troon zijn gekomen in ons gebed door Jezus. We hebben ons leven in de handen van Jezus gelegd, zodat Hij kan zeggen tegen de Vader dat Hij ons kent.

God heeft ons Jezus gegeven zodat wij dichter bij Hem kunnen komen. Hij is naar ons toegekomen. En nu kunnen we met Hem leven in eenheid.

10 Geloof je niet dat ik in de Vader ben en dat de Vader in mij is? Ik spreek niet namens mezelf als ik tegen jullie spreek, maar de Vader die in mij blijft, doet zijn werk door mij. 11 Geloof me: ik ben in de Vader en de Vader is in mij. (Johannes 14:10,11a)

God heeft zich geopenbaard door Jezus en door Jezus hebben wij een weg naar de Vader. Dit is de weg en er is geen andere, dit is de waarheid en er is geen andere, dit is het leven de rest is levenloos.

14 Wanneer je iets in mijn naam vraagt, zal ik het doen. (Johannes 14:14)

Wat een vriend we hebben in Jezus… Wat een leven we hebben in Hem.

This entry was posted in 43 Johannes. Bookmark the permalink.