In verwachting

Hebreeen 9:15-28

28 Net zo zeker is het dat Christus, die eenmaal is geofferd om de zonden van velen te dragen, voor een tweede maal zal verschijnen om te redden wie hem verwachten, maar dan gaat het niet meer om de zonde. (Hebreeen 9:28)

De laatste zin van hoofdstuk 9. De schrijver heeft uitgebreid besproken het nieuwe werk van Jezus en het vergeleken met het oude verbond. Jezus heeft Ziijn bloed, dat is Zijn leven, gegeven voor onze zonden. De straf voor onze zonden is de eeuwige dood en die kan alleen omgezet worden in het eeuwige leven door de dood die Jezus stierf.

Dit is geen wiskunde zoals 1 en 1, 2 is. Het is niet simpel Zijn leven voor het onze, want Hij heeft Heilig geleefd en wij niet. De naam van deze website is Godshart en dat is de dood van Jezus. Het is geen logica waarin we kunnen geloven en dan zit het wel goed en gaan we automatisch naar de hemel. Nee het is Gods hart die Jezus naar de aarde zond waarop we mogen vertrouwen. Het is geen oplossing voor het probleem dat de hemel maar niet vol raakt, het is Gods verlangen. En daar mogen wij in geloven.

Gods verlangen is geopenbaard in het bloed van Jezus. Zoals nu het bloed van Jezus ons heeft gereinigd van alle zonden zo mogen wij nu leven gereinigd van alle zonden. We hoeven niet meer de last te dragen van de schuld die wij zelf op ons hebben geladen. We zijn werkelijk vrij om voor God te komen en te leven met het verlangen naar Hem.

En dat is wat ik lees in deze laatste zin. Jezus is al gekomen om ons te verlossen van de zonden. Dat is het simpele onderdeel van het evangelie, de baby melk. Maar nu het tweede gedeelte van deze zin, Jezus komt nog een keer. En dat is het volwassen vlees dat wij mogen nuttigen. Want als wij doorgroeien in het geloof dan komt er zo’n verlangen naar God in ons leven. (Baby melk is nav eerdere overdenkingen over hoofdstuk 5 van dit bijbelboek.)

Want Jezus komt om te redden niet de mensen die elke zondag in de kerk zitten, maar de mensen die Hem verwachten. Het gaat niet meer om de zonde en de verlossing daarvan, het gaat om de mensen die de zonden al vaarwel hebben gezegd en zich nu alleen nog maar richten op God. Die vol van verlangen zijn naar de wederkomst.

Jezus komt hen redden die er op zitten te wachten. Zit jij er op te wachten? Verlang jij er naar dat Jezus terugkomt en je komt verlossen van deze wereld? Of ben je wel comfortabel hier?

This entry was posted in 58 Hebreeen. Bookmark the permalink.