De aanzet naar hoofdstuk 11

Hebreeen 10:19-39

36 Blijf juist volharden, want als u de wil van God doet, zult u ontvangen wat u beloofd is. 37 Immers: ‘Nog een heel korte tijd, dan komt hij die komen zal, hij blijft niet lang meer weg,38 en dan zullen mijn rechtvaardigen leven door hun geloof,’ maar ook: ‘Wie terugdeinst ben ik niet langer welgezind.’ (Hebreeen 10:36-38)

Voordat we beginnen aan hoofstuk 11 het laatste gedeelte van hoofdstuk 10. Eigenlijk is de boodschap van de eerste 10 hoofdstukken eensluidend. De schrijver benadrukt de positie die Jezus nu heeft. Het kruis is slechts een eerste stap van het nieuwe verbond, de stap die de weg heeft geopend naar het Hemelse Heilige der Heilige.

Maar voordat we aan het beroemde hoofdstuk 11, het hoofdstuk van de stoere gelovigen, gaan beginnen wil ik net als de schrijver het nog eenmaal benadrukken. Want om dat hoofdstuk te begrijpen moeten we eerste de boodschap van de eerste 10 hoofdstukken begrijpen. Alleen dan kunnen we pas echt begrijpen wat de schrijver bedoeld, dat het niet het vereren is van mensen die hun vertrouwen op God legde.

Wij zijn nu christenen, wij hebben het kruis aanvaard en nu begint ons leven in de wil van God. Nu is het aan ons om te volharden en krachtig te blijven staan in de visie die God heeft met ons leven en met de wereld. Want Jezus komt terug en wel snel.

Jezus heeft de weg voor ons gebaand om voor God te kunnen verschijnen, heilige en rein. We zijn vrij, niet meer belast met de schuld van onze zonden, en nu moeten wij volharden in dit leven. Niet terug vallen in oude zonden, niet terug vallen in de verlangens van deze wereld. Nu moeten we volharden in een heilig leven.

maar ook: ‘Wie terugdeinst ben ik niet langer welgezind.’ (Hebreeen 10:38b)

Want dit is zeer reeel en zeker in onze tijd. Want wij doen zo makkelijk over het kruis, in de evangelische hoek maar zeker ook in de reformatorische hoek. We hebben zoveel excuses voor verkeerde daden en hebben het altijd over de genade van God.

Maar vechten wij nog, houden wij nog wel echt vol in ons verlangen naar God en Zijn heiligheid? In de eerste 100 jaar na de geboorte van Christus betekende het terugdeinzen niet meer christen zijn door de vervolging. Maar nu betekend terugdeinzen een half evangelie, niet radicaal voor God durven gaan.

This entry was posted in 58 Hebreeen. Bookmark the permalink.