Daily Archives: October 21, 2010

Een schoon geweten

Hebreeen 9:1-14 Op dat moment scheurde in de tempel het voorhangsel van boven tot onder in tweeën, en de aarde beefde en de rotsen spleten. (Matheus 27:51) God heeft het heel duidelijk gemaakt, waar voorheen de weg naar het heilige der … Continue reading

Posted in 58 Hebreeen | Comments Off on Een schoon geweten