Daily Archives: October 27, 2010

Ons vertrouwen op God is de basis

Hebreeen 11:1-3 1 Het geloof legt de grondslag voor alles waarop we hopen, het overtuigt ons van de waarheid van wat we niet zien. (Hebreeen 11:1) Deze zin betekent eigenlijk zoiets als: ‘Ons vertrouwen op God is de basis voor … Continue reading

Posted in 58 Hebreeen | Comments Off on Ons vertrouwen op God is de basis