Waar het om gaat, Jezus als Hogepriester

Hebreeen 8

1 De kern van mijn betoog is dat wij een hogepriester hebben die in de hemel plaatsgenomen heeft aan de rechterzijde van de troon van Gods majesteit 2 en die de dienst vervult in het ware heiligdom, de tent die door de Heer en niet door mensenhanden is opgericht. (Hebreeen 8:1,2)

We hebben het misschien al vaak in de kerk gehoord, Jezus is de hogepriester. We hebben het horen uitleggen naar aanleiding van verschillende bijbelverzen, voornamelijk uit Hebreeen. Maar de schrijver schrijft het zodat het ons wat doet, het moet ons leven veranderen. De weg die Jezus is gegaan om hogepriester te worden is dezelfde weg die wij mogen gaan om ook een koninklijke priester te worden in het koninkrijk van God.

En de afstand is niet meer groot, zoals in het oude testament. Het nieuwe verbond brengt ons dichter bij God dan we in het hele oude verbond hebben kunnen zien.

10 Maar dit is het verbond dat ik in de toekomst met het volk van Israël zal sluiten – spreekt de Heer: In hun verstand zal ik mijn wetten leggen en in hun hart zal ik ze neerschrijven. Dan zal ik hun God zijn en zij zullen mijn volk zijn. (Hebreeen 8:10)

Dit gaat verder dan proberen goed te leven, dit gaat verder dan elke week naar de kerk gaan. Dit is God toelaten in ons hele leven, zodat Hij Zijn verlangens op ons hart kan schrijven. Dit is in relatie leven met de schepper van Hemel en aarde en dagelijks voor Zijn troon komen.

11 Volksgenoten zullen elkaar niet meer hoeven te onderwijzen, men zal elkaar niet meer hoeven te zeggen: “Ken de Heer!”, want allen zullen mij kennen, van klein tot groot. (Hebreeen 8:11)

God zelf zal ons onderwijzen, Hijzelf zal ons zichzelf en Zijn verlangens bekend maken. We hoeven elkaar eigenlijk niet meer op te roepen naar God te verlangen en Hem te leren kennen, want we kennen Hem in ons eigen hart. We weten de waarheid al kunnen we het soms niet uitleggen, maar in ons leeft de waarheid die God in ons heeft geplant. Dit is het nieuwe verbond, de weg is open.

Waarom krijg ik dan toch het gevoel dat velen van ons net als de Israelieten leven. Een geloof dat is gebaseerd op de relatie tussen Mozes en God. Mozes moet tot God naderen voor ons en wij horen van hem wat Gods wil is. Terwijl Jezus ons meeneemt naar de Vader om Hem zelf te ontmoeten en met Hem te leven. Dan moet ik denken aan een vers in Johannes dat een enorm verlangen geeft om met God te zijn.

23 Jezus antwoordde: ‘Wanneer iemand mij liefheeft zal hij zich houden aan wat ik zeg, mijn Vader zal hem liefhebben en mijn Vader en ik zullen bij hem komen en bij hem wonen. (Johannes 14:23)

Dit is de praktijk van Jezus als Hogepriester.

This entry was posted in 43 Johannes, 58 Hebreeen. Bookmark the permalink.