Monthly Archives: August 2017

Willens en wetens

2 Petrus 3 5 Want willens en wetens is het hun onbekend dat door het Woord van God de hemelen er reeds lang geweest zijn, evenals de aarde, die uit water oprijst en in water vaststaat. 6 Daardoor is de … Continue reading

Posted in 61 2 Petrus | Comments Off on Willens en wetens

Moraal

2 Petrus 3 3 Dit moet u allereerst weten, dat er in het laatste der dagen spotters zullen komen, die naar hun eigen begeerten zullen wandelen 4 en zeggen: Waar is de belofte van Zijn komst? Want vanaf de dag … Continue reading

Posted in 61 2 Petrus | Comments Off on Moraal

Dagelijks brood

2 Petrus 3 1 Deze tweede brief, geliefden, schrijf ik u nu. In beide wek ik door herinnering uw zuivere gezindheid op, 2 opdat u zich de woorden herinnert die door de heilige profeten voorheen gesproken zijn, en het gebod … Continue reading

Posted in 61 2 Petrus | Comments Off on Dagelijks brood

Actief geloof

2 Petrus 2 20 Want als zij de besmettingen van de wereld ontvlucht zijn door de kennis van de Heere en Zaligmaker Jezus Christus, maar daarin opnieuw verwikkeld raken en daardoor overwonnen worden, dan is voor hen het laatste erger … Continue reading

Posted in 61 2 Petrus | Comments Off on Actief geloof

Besmetting

2 Petrus 2 20 Want als zij de besmettingen van de wereld ontvlucht zijn door de kennis van de Heere en Zaligmaker Jezus Christus, maar daarin opnieuw verwikkeld raken en daardoor overwonnen worden, dan is voor hen het laatste erger … Continue reading

Posted in 61 2 Petrus | Comments Off on Besmetting

Lege bronnen

2 Petrus 2 17 Deze mensen zijn bronnen zonder water, wolken die door een wervelwind voortgedreven worden, voor wie de diepste duisternis tot in eeuwigheid bewaard wordt. 18 Want door zeer hoogdravende woorden vol onzin te spreken, verlokken zij met … Continue reading

Posted in 61 2 Petrus | Comments Off on Lege bronnen

Jezus volgen

2 Petrus 2 15 Zij hebben de rechte weg verlaten en zijn verdwaald en volgen de weg van Bileam, de zoon van Beor, die het loon van de ongerechtigheid liefhad. 16 Maar hij heeft de bestraffing voor zijn overtreding gekregen, … Continue reading

Posted in 61 2 Petrus | Comments Off on Jezus volgen

Redeloze dieren

2 Petrus 2 12 Maar deze mensen lasteren wat zij niet kennen, als redeloze dieren, geboren met een natuur om gevangen te worden en te gronde te gaan. Zij zullen in hun verdorvenheid ten verderve gaan, 13 en zij die … Continue reading

Posted in 61 2 Petrus | Comments Off on Redeloze dieren

Het vlees achternalopen

2 Petrus 2 10 In het bijzonder echter hen die in onreine begeerte het vlees achternalopen en het gezag verachten; die roekeloos zijn, eigenzinnig en er niet voor terugschrikken om al wat eer toekomt, te lasteren, 11 terwijl de engelen, … Continue reading

Posted in 61 2 Petrus | Comments Off on Het vlees achternalopen

Losbandige maatschappij

2 Petrus 2 7 en als God de rechtvaardige Lot, die leed onder de losbandige levenswandel van normloze mensen, verlost heeft 8 – want deze rechtvaardige, die in hun midden woonde, heeft dag in dag uit zijn rechtvaardige ziel gekweld … Continue reading

Posted in 61 2 Petrus | Comments Off on Losbandige maatschappij