Redeloze dieren

2 Petrus 2

12 Maar deze mensen lasteren wat zij niet kennen, als redeloze dieren, geboren met een natuur om gevangen te worden en te gronde te gaan. Zij zullen in hun verdorvenheid ten verderve gaan, 13 en zij die een zwelgpartij overdag als een genot beschouwen, zullen het loon van de ongerechtigheid ontvangen; schandvlekken en smetten zijn het, die zwelgen in hun bedriegerijen, als zij met u de maaltijd gebruiken. 14 Hun ogen zijn vol overspel en zondigen onophoudelijk; zij verlokken onstandvastige mensen en hebben hun hart geoefend in hebzucht; kinderen van de vervloeking zijn het. (2 Petrus 2:12-14)

Het is misschien niet hoe deze mensen zichzelf zien, maar het is wel de geestelijke waarheid. En dat is precies het contrast dat Petrus hier aan het licht wil brengen. De wereld praat misschien over genot, maar Petrus heeft het over een leven dat vol is van zonden.

De wereld is er van overtuigd dat alles koek en ei is, ze zien niets verkeerds in de huidige cultuur. Vrijheid, blijheid en broederschap lijken de woorden die de huidige cultuur perfect beschrijven. In werkelijkheid is de wereld een kudde van redeloze dieren, geboren met een natuur om gevangen te worden en te gronde te gaan. In werkelijkheid zijn ze een prooi van de brullende leeuw die rondgaat om te vernietigen.

En om eerlijk te zijn is dat steeds duidelijker geworden. Want we zien meer en meer de lusten van de zonden openbaar worden. We leven in een maatschappij waar overspel normaal is geworden, een maatschappij waar zonden worden gefaciliteerd door de regels van de overheid. En men gaat gewoon door met het leven alsof er niets aan de hand is.

Hier kunnen wij geen onderdeel van zijn, wij moeten ons hier ver vanaf houden. Het enige wat we moeten doen is een handreiking doen om hen er van te verlossen. Maar wij moeten met alles dat in ons leeft ons hier van weghouden. We kunnen niet even gaan zitten aan de tafel van deze maaltijd, lees psalm 1 maar eens.

De realiteit is heftig al weet de wereld er blijkbaar niets vanaf. Maar zij zijn het wild dat opgejaagd is door de duivel, zij zullen vastlopen in de verdorvenheid van hun lusten. Ze zullen niet nuchter meer kunnen nadenken, ze zullen niet vrij zijn. Ze zijn gebonden en wij hebben een boodschap om hen te verlossen. Het is niet arrogant bedoeld, want het is niet ons evangelie, het is Gods boodschap. Hij wil iedereen verlossen van deze zonden, de vraag is of men dat wel wil?

This entry was posted in 61 2 Petrus. Bookmark the permalink.