Willens en wetens

2 Petrus 3

5 Want willens en wetens is het hun onbekend dat door het Woord van God de hemelen er reeds lang geweest zijn, evenals de aarde, die uit water oprijst en in water vaststaat. 6 Daardoor is de wereld die er toen was, vergaan, overspoeld door het water. 7 Maar de hemelen die er nu zijn, en de aarde, zijn door hetzelfde Woord als een schat weggelegd en worden voor het vuur bewaard tot de dag van het oordeel en van het verderf van de goddeloze mensen. (2 Petrus 3:5-7)

Onwetendheid is een keuze, want iedereen heeft de mogelijkheid om de waarheid te zoeken. En dat is iets wat in onze maatschappij niet meer zo vanzelfsprekend is. Als we eerlijk zijn leven we in een soort roes waarin we worden geleefd. We hebben veel minder vrijheid dan we voorgeschoteld krijgen, in werkelijkheid hebben we helemaal niet zoveel keuze vrijheid.

Wie in onze gemeente neemt nog de tijd om werkelijk het Koninkrijk van God te zoeken? Nogmaals dit is een keuze die wij maken, wij maken de keuze om mee te doen met alles wat ons wordt voorgelegd. Nooit zullen we met het excuus kunnen komen dat we geen tijd hadden. Hoe wij onze tijd invullen is onze keuze en niets anders.

Dat wij de bijbel niet lezen, de woorden van God geen tijd geven in ons leven doen we willens en wetens. En ook de mensen in de wereld doen het willens en wetens. En er is een hele simpele manier om hier achter te komen, want op het moment dat we over een god praten zullen de meeste mensen zich tegen ons keren. Ze hebben geen behoefte om hier over te praten, want dat betekent dat ze er over na moeten denken.

Dat men geen nut ziet in het nadenken over een god is ook geen excuus. Het laat alleen maar zien dat men niet bereid is om de gedachte ook maar enige ruimte te geven. We kunnen niet schuilen achter de gedachte dat de wetenschap het voor ons allemaal heeft uitgezocht, want dat is niet zo. Geen enkele wetenschapper kan met 100% zekerheid zeggen dat er geen God is. Zelfs de grootste atheist niet.

En daarom moeten we mensen een spiegel voor durven houden. Mensen moeten weten dat ze niet onwetend zijn, maar dat het negeren van enige vorm van gods openbaring ook een keuze is. Het niet oppakken van de bijbel wanneer we opstaan, is ook een keuze. Het uit de deur gaan zonder een gebed is ook een keuze. We doen het willens en wetens.

This entry was posted in 61 2 Petrus. Bookmark the permalink.