Losbandige maatschappij

2 Petrus 2

7 en als God de rechtvaardige Lot, die leed onder de losbandige levenswandel van normloze mensen, verlost heeft 8 – want deze rechtvaardige, die in hun midden woonde, heeft dag in dag uit zijn rechtvaardige ziel gekweld bij het zien en horen van hun wetteloze daden – 9 dan weet de Heere ook nu de godvruchtigen uit de verzoeking te verlossen, maar de onrechtvaardigen te bewaren tot de dag van het oordeel, om gestraft te worden. (2 Petrus 2:7-9)

We leven in een tijd waarin de verleidingen dagelijks op ons afkomen. Even het nieuws checken en er komen al weer afbeeldingen op ons af die we eigenlijk niet moeten zien. Vele van ons zijn al zover dat we het niet meer dan normaal vinden. Een vrouw in bikini is normaal en om er wat van te zeggen is preuts. Even checken welke bekende persoon nu weer is gescheiden, want we moeten toch kunnen meepraten op het werk.

Een vraag die we onszelf moeten stellen is of we nog wel lijden onder deze losbandige omstandigheden? Als we eerlijk zijn hebben we helemaal geen last meer van deze verleidingen die op ons afkomen. Langzamerhand zijn we er aan gewend geraakt en voelen we ons er thuis. In de kerk heerst nu de gedachte dat we er toch niets meer aan kunnen doen dan alleen ons best.

Kijk naar de situatie waarin Lot zich bevond. Hij was in een stad waar hij zelfs bereidt was om zijn dochters te geven om seks mee te hebben om zo de engelen te beschermen. Blijkbaar was dat nog het enige wat hij kon doen en was dit het enige wat nog leefde in die mensen van die stad. En Petrus ziet het als een lijden voor Lot, tussen al die losbandigheid heeft hij blijkbaar geprobeerd om trouw te blijven aan de God van Abraham.

En uiteindelijk heeft God hem verlost uit Sodom en Gomora en dat is het punt waar Petrus onze aandacht op wil hebben. Want God was het die Lot in die erbarmelijke omstandigheden tegen de verzoekingen heeft beschermd. En nu is het aan ons om dat geloven, wij mogen ook vertrouwen op Zijn kracht om ons te beschermen tegen al die verleidingen die dagelijks op ons afkomen.

En daar moeten we onszelf van overtuigen, het is geen verloren zaak zoals velen van ons denken. God heeft alle kracht om ons een godvruchtig leven te geven en te houden. En Petrus voegt daar aan toe dat het oordeel nog steeds zal komen. En zo moeten we nog steeds vol zijn van de vreze des Heeren.

This entry was posted in 61 2 Petrus. Bookmark the permalink.