Lege bronnen

2 Petrus 2

17 Deze mensen zijn bronnen zonder water, wolken die door een wervelwind voortgedreven worden, voor wie de diepste duisternis tot in eeuwigheid bewaard wordt. 18 Want door zeer hoogdravende woorden vol onzin te spreken, verlokken zij met de begeerten van het vlees en met losbandigheden mensen die daadwerkelijk ontvlucht waren aan hen die in dwaling verkeren. 19 Zij beloven aan hen vrijheid, terwijl zij zelf slaven van de verdorvenheid zijn; want door wie iemand overwonnen is, van hem is hij ook een slaaf geworden. (2 Petrus 2:17-19)

Er zijn tegenwoordig zoveel mensen die zichzelf als een autoriteit zien op het gebied van het woord van God. Ze hebben allemaal zo hun eigen overtuiging en zien het als een hun roeping om iedereen van hetzelfde te overtuigen. Maar ook in de meer traditionele kerken hebben we de bijbelse autoriteit gegeven aan de mensen die toch tenminste theologie hebben gestudeerd. Zij hebben de waarheid ontvangen op de universiteit waar zij opgeleid zijn.

Maar als we de woorden van Petrus lezen is het helemaal niet zo simpel om een autoriteit te zijn. Petrus schildert een heftig beeld van mensen die niet volledig in de waarheid wandelen. Hij noemt die mensen bronnen zonder water, wolken die door een wervelwind wordt voortgedreven. In werkelijkheid zijn die mensen dus lege vaten, ze hebben geen inhoud.

De vraag die wij onszelf moeten stellen is wat wij zijn? Als wij een verantwoordelijkheid hebben in de gemeente zijn we dan werkelijk mensen die andere mensen voor de troon van God brengen of willen we ze graag hetzelfde laten denken als wij dat doen? Want dat is werkelijk het verschil, geven we mensen een overtuiging waarmee ze niks kunnen of wijzen we ze de weg naar het kruis en de opstanding van Jezus.

Heb jij wat te geven aan de mensen om je heen of ben jij een lege bron die alleen maar echo terug geeft? Petrus is heel serieus en misschien zijn de woorden zo zwaar dat we ons veilig wanen. Maar we moeten naar de kern kijken van ons leven, de vruchten die wij dragen. Zijn het geestelijke vruchten of zijn het vruchten die mensen kopieën maken van wie wij zijn?

Als voorganger of dominee hebben we maar 1 taak en dat is mensen bij Jezus brengen. Hoe mooi we ook de preek maken, hoe lang we er ook aan bezig zijn, het gaat niet om de woorden, het gaat om het resultaat. Het resultaat moet zijn dat mensen God lief hebben boven alles en de naaste als henzelf. Als dat niet het resultaat is moeten we onszelf afvragen wat we aan het doen zijn.

This entry was posted in 61 2 Petrus. Bookmark the permalink.