Moraal

2 Petrus 3

3 Dit moet u allereerst weten, dat er in het laatste der dagen spotters zullen komen, die naar hun eigen begeerten zullen wandelen 4 en zeggen: Waar is de belofte van Zijn komst? Want vanaf de dag dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping. (2 Petrus 3:3-4)

Waarom wandelen mensen naar hun eigen begeerten? Omdat ze geen bewijs meer zien van wat God heeft beloofd. Er is steeds minder vrees voor God waardoor mensen maar hun eigen gang gaan. Het hele idee achter atheïsme is een vrijheid om te doen wat we willen. Ons leven wordt dan niet langer beknopt door een gedachte dat er een God is die ons leven zal oordelen.

Natuurlijk zullen al die mensen eenmaal wel voor de troon van God staan. En ze zullen zeggen dat ze het niet wisten, maar ze weten het wel. Dat we geen bewijs lijken te zien van de beloften van God betekent niet dat ze er niet zijn. De hele gedachte van een moraal is al het bewijs van een God. Een moraal betekent dat er regels zijn voor dit leven en niet alleen maar een evolutionaire ontwikkeling.

Als we ons leven baseren op evolutie, dan hoeven we ons niet aan de wet te houden, dan is er geen autoriteit die boven ons hoeft te staan. We zijn slechts een product van een natuurlijke ontwikkeling en daarin is alles toegestaan. Wetten worden ons opgelegd door andere mensen of het nu een democratie is of iets anders, het maakt niet uit. De enige reden dat mensen nu luisteren is door de angst voor de dood omdat de wetgever een wapen heeft.

Het feit dat de Schepper regels heeft gegeven is omdat Hij een doel heeft met Zijn schepping. En zoals we nu op weg zijn met de huidige maatschappij komen we dichter en dichter bij de situatie beschreven in de vorige alinea. We zullen op een plek komen waarin er geen enkele vrees meer is voor onze Schepper. Zij zullen alles afdoen als een fabeltje waarin de volgelingen van Jezus denken te geloven.

En hoe langer het duurt hoe meer wij voor gek worden verklaard. Hoe langer het duurt hoe meer de losbandigheid het leven zal bepalen. En daar zullen we niets aan kunnen doen, het enige dat wij moeten doen is vasthouden aan Zijn beloften en leven in Zijn koninkrijk. Dat is de weg die wij moeten gaan.

This entry was posted in 61 2 Petrus. Bookmark the permalink.