Daily Archives: August 17, 2017

Streng en rechtvaardig

2 Petrus 2 4 Want als God de engelen die gezondigd hebben, niet gespaard heeft, maar hen in de hel geworpen en overgegeven heeft aan de ketenen van de duisternis om tot het oordeel bewaard te worden; 5 en als … Continue reading

Posted in 61 2 Petrus | Comments Off on Streng en rechtvaardig