Dagelijks brood

2 Petrus 3

1 Deze tweede brief, geliefden, schrijf ik u nu. In beide wek ik door herinnering uw zuivere gezindheid op, 2 opdat u zich de woorden herinnert die door de heilige profeten voorheen gesproken zijn, en het gebod van de Heere en Zaligmaker, dat door middel van ons, apostelen, verkondigd is. (2 Petrus 3:1-2)

Er zit kracht in de openbaring van God. We moeten het niet voor lief nemen dat er een bijbel is die we elke dag weer kunnen lezen. De woorden die daarin geschreven staan zijn er om ons elke keer weer er aan te herinneren wat een heerlijke openbaring God ons gegeven heeft.

In de tijd van Petrus was het nog niet zo aanwezig, ze hadden nog niet een bijbel in elk huis. En daarom schreef Petrus deze brief omdat hij wilde dat ze elke keer weer de waarheid in hun hart hadden. Hij wilde dat ze altijd de woorden van God in hun gedachten zouden hebben.

Wij leven in een tijd waarin er zoveel informatie op ons afkomt. Wij hebben niet hetzelfde probleem als in de tijd van Petrus, wij hebben de bijbel in zoveel vertalingen en altijd aanwezig, maar er is zoveel meer onzin dat op ons afkomt. Communicatie is altijd aanwezig, dagelijks krijgen wij vele woorden over ons heen uitgegoten. En daarom is deze boodschap nog steeds van belang.

Ook al is het probleem anders, wij moeten nog steeds hard werken aan het in herinnering brengen van de woorden van God. Wij moeten weten wat Hij ons te vertellen heeft. Wij moeten blijven lezen in dat boek dat helaas in vele gevallen ligt te verstoffen. Want er zit kracht in de woorden van God, er zit leven in de openbaring van God door de profeten en de apostelen.

De woorden van God moeten dagelijks je leven bepalen, ze moeten dagelijks doorklinken in jouw leven. Neem het niet voor lief, je hebt het nodig.

This entry was posted in 61 2 Petrus. Bookmark the permalink.