Monthly Archives: July 2017

De enige hoop

1 Petrus 5 10 De God nu van alle genade, Die ons geroepen heeft tot Zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus, Hij Zelf moge u – na een korte tijd van lijden – toerusten, bevestigen, versterken en funderen. 11 Hem … Continue reading

Posted in 60 1 Petrus | Comments Off on De enige hoop

Laat de leeuw maar brullen

1 Petrus 5 7 Werp al uw zorgen op Hem, want Hij zorgt voor u. 8 Wees nuchter en waakzaam; want uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden. 9 … Continue reading

Posted in 60 1 Petrus | Comments Off on Laat de leeuw maar brullen

Nederig

1 Petrus 5 5 Evenzo, jongeren, wees aan de ouderen onderdanig; en wees allen elkaar onderdanig. Wees met nederigheid bekleed, want God keert Zich tegen de hoogmoedigen, maar de nederigen geeft Hij genade. 6 Verneder u dan onder de krachtige … Continue reading

Posted in 60 1 Petrus | Comments Off on Nederig

Herders

1 Petrus 5 1 De ouderlingen onder u roep ik ertoe op, als medeouderling en getuige van het lijden van Christus en deelgenoot van de heerlijkheid die geopenbaard zal worden: 2 Hoed de kudde van God die bij u is … Continue reading

Posted in 60 1 Petrus | Comments Off on Herders

Nauwelijks zalig?

1 Petrus 4 17 Want nu is het de tijd dat het oordeel begint bij het huis van God; en als het eerst bij ons begint, wat zal het einde zijn van hen die het Evangelie van God ongehoorzaam zijn? … Continue reading

Posted in 60 1 Petrus | Comments Off on Nauwelijks zalig?

Smaad

1 Petrus 4 14 Als u smaad wordt aangedaan om de Naam van Christus, dan bent u zalig, want de Geest van de heerlijkheid en van God rust op u. Wat hen betreft wordt Hij wel gelasterd, maar wat u … Continue reading

Posted in 61 2 Petrus | Comments Off on Smaad

Mooie beproevingen

1 Petrus 4 12 Geliefden, laat de hitte van de verdrukking onder u, die tot uw beproeving dient, u niet bevreemden, alsof u iets vreemds overkwam. 13 Maar verblijd u naar de mate waarin u gemeenschap hebt aan het lijden … Continue reading

Posted in 60 1 Petrus | Comments Off on Mooie beproevingen

Genadegave

1 Petrus 4 10 Laat ieder de anderen dienen met de genadegave zoals hij die ontvangen heeft, als goede beheerders van de veelsoortige genade van God. 11 Als iemand spreekt, dan als iemand die de woorden van God spreekt; als … Continue reading

Posted in 60 1 Petrus | Comments Off on Genadegave

Liefde

1 Petrus 4 7 En het einde van alle dingen is nabij; wees daarom bezonnen en nuchter in de gebeden. 8 Maar heb voor alles vurige liefde voor elkaar, want de liefde zal een menigte van zonden bedekken. 9 Wees … Continue reading

Posted in 60 1 Petrus | Comments Off on Liefde

We mogen anders zijn

1 Petrus 4 3 Want wij hebben de voorgaande tijd van ons leven lang genoeg de wil van de heidenen gedaan en gewandeld in uitingen van losbandigheid, begeerten, dronkenschap, zwelgpartijen, drinkgelagen en allerlei walgelijke afgoderij. 4 Daarbij bevreemdt het hun … Continue reading

Posted in 60 1 Petrus | Comments Off on We mogen anders zijn