Actief geloof

2 Petrus 2

20 Want als zij de besmettingen van de wereld ontvlucht zijn door de kennis van de Heere en Zaligmaker Jezus Christus, maar daarin opnieuw verwikkeld raken en daardoor overwonnen worden, dan is voor hen het laatste erger geworden dan het eerste. 21 Het zou immers beter voor hen geweest zijn dat zij de weg van de gerechtigheid niet gekend hadden, dan dat zij, nadat zij die hebben leren kennen, zich weer afkeren van het heilige gebod dat hun overgeleverd was. 22 Maar hun is overkomen wat een waar spreekwoord zegt: De hond is teruggekeerd naar zijn eigen uitbraaksel en de gewassen zeug naar het rondwentelen in de modder. (2 Petrus 2:20-22)

Realiseren we ons wat het evangelie voor ons betekend? Begrijpen we wel wat voor een schat van ongelofelijke waarde we hebben ontvangen? Het leven in de wereld en het leven in het koninkrijk van God staan niet op gelijke voet. Het leven in het koninkrijk van God is oneindig veel keer mooier, het leven in de wereld valt in het niets.

Daarom is het Petrus die hier zegt dat een ieder die het evangelie ontvangen en aangenomen heeft, gek is als ze toch weer van de wereld willen gaan snoepen. Is dit niet de reden dat zoveel christenen ongelukkig zijn? Men is begonnen het evangelie te aanvaarden, maar heeft de wereld toch niet durven loslaten. Maar dan zullen we nooit onszelf voldaan voelen, omdat de wereld die honger nooit kan vervullen.

De bewoording van Petrus is extreem, het is als een hond die terugkeert naar zijn eigen braaksel. Helaas is het evangelie, het leven in het nieuwe koninkrijk voor veel christenen als een ipad in de handen van iemand die er helemaal niet mee kan. Ze drukken maar wat op het scherm ze kijken er naar van alle kanten, maar echt begrijpen doen ze het niet. Terwijl er zoveel mooie dingen met zo’n ipad gedaan kan worden.

Ga op zoek naar het evangelie in jouw leven, zoek eerst het koninkrijk van God. Je zult dan enorme schatten ontdekken die je nooit kunt vinden in de wereld. Ga op pad en ga nooit meer terug. Jezus heeft het over het schoongemaakte huis waar de demon weer terugkomt en zijn vrienden maar uitnodigt omdat het huis leeg is.  Je kunt begrijpen dat het er erger aan toe gaat dan voorheen.

We moeten dit serieus nemen, zoek het koninkrijk van God in jouw leven. Heb een actief geloof dat dagelijks bezig is met gebed en bijbel lezen. Laat het niet over aan de voorganger of de dominee, maak het je eigen geloof. Zoekt en je zult vinden, maar ga vooral nooit meer terug.

This entry was posted in 61 2 Petrus. Bookmark the permalink.