Monthly Archives: September 2017

Gods licht in jouw leven

Psalm 4 7 Velen zeggen: Wie zal ons het goede doen zien? Verhef over ons het licht van Uw aangezicht, HEERE! (Psalm 4:7) De kracht van de psalmen is dat ze een inkijk geven in een persoonlijke relatie tussen God en … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Gods licht in jouw leven

Waar hou jij je mee bezig?

Psalm 4 5 Wees ontzet, maar zondig niet; spreek in uw hart wanneer u op uw slaapplaats ligt, en wees stil. Sela 6 Breng offers van gerechtigheid en vertrouw op de HEERE. (Psalm 4:5-6) We hebben zo vaak een mening over … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Waar hou jij je mee bezig?

Wees stil en zoek God

Psalm 4 3 Aanzienlijken, hoelang zult u mijn eer te schande maken? Hoelang zult u het lege liefhebben, de leugen zoeken? Sela 4 Weet toch: de HEERE heeft Zich een gunsteling afgezonderd; de HEERE hoort als ik tot Hem roep. … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Wees stil en zoek God

Verhoor mij

Psalm 4 1 Een psalm van David, voor de koorleider, bij snarenspel. 2 Als ik roep, verhoor mij, o God van mijn gerechtigheid! In de benauwdheid hebt U ruimte voor mij gemaakt. Wees mij genadig en luister naar mijn gebed. (Psalm … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Verhoor mij

Commanderen

Psalm 3 8 Sta op, HEERE, verlos mij, mijn God, want U hebt al mijn vijanden op de kaak geslagen, de tanden van de goddelozen hebt U stukgebroken. 9 Het heil is van de HEERE; Uw zegen is over Uw … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Commanderen

Geen placebo pil

Psalm 3 6 Ik lag neer en sliep; ik ontwaakte, want de HEERE ondersteunde mij. 7 Ik vrees niet voor tienduizenden van het volk, die zich aan alle kanten tegen mij opstellen. (Psalm 3:6-7) Voor sommige mensen is slapen heel moeilijk, … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Geen placebo pil

Een relatie als David

Psalm 3 5 Met mijn stem riep ik tot de HEERE, en Hij verhoorde mij vanaf Zijn heilige berg. Sela (Psalm 3:5) Als er iets is dat we moeten geloven dan is het wel dat God hoort als wij ons tot … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Een relatie als David

Gevoelloze geborgenheid

Psalm 3 1 Een psalm van David, toen hij vluchtte voor zijn zoon Absalom. 2 HEERE, hoe talrijk zijn mijn tegenstanders; velen staan tegen mij op. 3 Velen zeggen van mijn ziel: Hij heeft geen heil bij God. Sela 4 … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Gevoelloze geborgenheid

Kus de Zoon

Psalm 2 10 Nu dan, koningen, handel verstandig. Laat u onderwijzen, rechters van de aarde. 11 Dien de HEERE met vreze, verheug u met huiver. 12 Kus de Zoon, opdat Hij niet toornig wordt en u onderweg omkomt, wanneer Zijn … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Kus de Zoon

De grote Koning

Psalm 2 6 Ik heb Mijn Koning toch gezalfd over Sion, Mijn heilige berg. 7 Ik zal het besluit bekendmaken: De HEERE heeft tegen Mij gezegd: U bent Mijn Zoon, Ík heb U heden verwekt. 8 Eis van Mij en … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on De grote Koning