Daily Archives: August 2, 2017

Kostbaar geloof ontvangen

2 Petrus 1 1 Simeon Petrus, een dienstknecht en apostel van Jezus Christus, aan hen die een even kostbaar geloof ontvangen hebben als wij, door de gerechtigheid van onze God en Zaligmaker, Jezus Christus: 2 moge genade en vrede voor … Continue reading

Posted in 61 2 Petrus | Comments Off on Kostbaar geloof ontvangen