Handelingen 7

54 Toen zij dit hoorden, barstten hun harten van woede en knarsten zij hun tanden tegen hem. 55 Maar hij, vol van de Heilige Geest, hield zijn ogen naar de hemel gericht en zag de heerlijkheid van God, en Jezus, staande aan de rechterhand van God. 56 En hij zei: Zie, ik zie de hemelen geopend en de Zoon des mensen, staande aan de rechterhand van God. 57 Maar zij riepen met luide stem, stopten hun oren dicht en stormden eensgezind op hem af. (Handelingen 7:54-57)

Stefanus komt op het punt dat niets in deze wereld er meer toe doet. Het enige wat Hij nog ziet is Jezus staande aan de rechterhand van God. En dat vat precies samen wat de geestelijke realiteit is van dat moment. Hoe chaotisch het er aan de buitenkant misschien uitziet, Jezus heeft hier de controle. Konden wij dit ook maar zien, konden wij ook maar vol zijn van deze ene waarheid waardoor al het andere in het niet valt.

De mensen willen het niet horen, op het moment dat Stefanus deze openbaring uitroept stoppen ze hun oren dicht. Het is om te huilen, als ze eens konden zien wat Stefanus zag dan zouden ze uit vrees op de grond vallen.

Er zijn zoveel manieren om God buiten de deur te houden. Vaak hebben we het niet eens door, we overschreeuwen de waarheid net zo hard totdat we het niet meer horen. En dan zeggen we dat we de waarheid toch niet zeker kunnen weten. Maar als we met een oprecht hart durven te kijken zullen we net zoveel kunnen zien als dat Stefanus deed.

Soms geven we God onbewust de schuld van onze eigen koppigheid. Ook al willen we God niet de schuld geven toch zijn we te trots om te erkennen dat er wat mis is met ons verlangen. Stel dat er nu wel iets niet goed gaat in ons vertrouwen op God, dan mogen we dat gewoon erkennen en open staan voor Gods hulp in ons leven.

En dat is de enige manier om te kunnen zien wat Stefanus zag. Nederig voor God staan en van Hem afhankelijk zijn. Zijn waarheid ons leven laten wassen van de leugens die we van geboorte af meekrijgen, hoe goed ze ook bedoeld zijn. Zijn waarheid kan ons kracht geven, Zijn waarheid zal ons bevrijden. En dan zien we dingen die we niet zien zolang we blind zijn met de leugen.

This entry was posted in 44 Handelingen. Bookmark the permalink.