De nostalgie verdedigen

Handelingen 6

11 Toen zetten zij mannen aan om te zeggen: Wij hebben hem lasterlijke woorden tegen Mozes en God horen spreken. 12 En zij brachten het volk, de oudsten en de schriftgeleerden in opschudding; en zij kwamen op hem af, grepen hem en brachten hem voor de Raad. 13 En zij lieten valse getuigen optreden, die zeiden: Deze man houdt niet op lasterlijke woorden te spreken tegen deze heilige plaats en tegen de wet, 14 want wij hebben hem horen zeggen dat die Jezus de Nazarener deze plaats zal afbreken en de gebruiken zal veranderen die Mozes ons overgeleverd heeft. 15 En allen die in de Raad zaten, hielden hun ogen op hem gericht en zagen zijn gezicht als het gezicht van een engel. (Handelingen 6:11-15)

Dit is een van de grootste gevaren voor het christelijke geloof. De verdediging van de nostalgie. Soms raken we zo gehecht aan de denominatie waar we bij horen dat we niet langer God volgen, maar de denominatie. Er zijn vele stromingen die zullen zeggen dat ze de enige echt christelijke stroming zijn. En de grondleggers van die stroming zijn zowat heiligen waar geen woord verkeerd over gezegd mag worden.

Dat Luther een revolutie heeft ontketend, betekent niet dat hij ook alles bij het juiste eind had. Als iemand groots wordt gebruikt om het Koninkrijk van God te verbreiden betekent niet dat alles wat die persoon zegt ook klopt. We moeten altijd een stapje terug durven doen, even terug gaan naar de basis en kijken of het nog wel klopt wat we doen.

Deze mannen gaan over op het verdedigen van hun nostalgie, het is niet langer de waarheid waar ze naar op zoek zijn, het is de cultuur die ze nu willen verdedigen. Want de hele geschiedenis vanaf Mozes heeft het zo gedaan, daar moeten we niet aankomen.

Het heeft de kerk kapot gemaakt, we zijn mensen met een eigen sterke mening geworden waar we niet snel van af willen wijken. En op het moment dat we de waarheid wel te horen krijgen zijn we doof.

Stefanus staat daar voor de menigte, hij staat te stralen met de heerlijkheid van God. Net als Mozes, de man die ze graag als hun autoriteit willen gebruiken. Eigenlijk best grappig, Stefanus die net als Mozes begint te stralen terwijl zij deze zelfde Mozes willen gebruiken om Stefanus in een verdomhoekje te stoppen.

Laten we oprecht zoeken naar de waarheid, God zal dan ook in ons leven schijnen met Zijn heerlijkheid en glorie. Laten we de nostalgie van de reformatie of opwekking loslaten en zoeken naar wat Gods waarheid is.

This entry was posted in 44 Handelingen. Bookmark the permalink.