Gods wijsheid

Handelingen 6

8 En Stefanus, vol geloof en kracht, deed wonderen en grote tekenen onder het volk. 9 En enigen van hen die behoorden tot de zogenoemde synagoge van de Libertijnen, van de Cyreneeërs, en van de Alexandrijnen en van hen die uit Cilicië en Asia afkomstig waren, stonden op en redetwistten met Stefanus. 10 Zij waren echter niet in staat de wijsheid en de Geest, door Wie hij sprak, te weerstaan. (Handelingen 6:8-10)

Dit is Stefanus die net is aangesteld om een taak van de apostelen over te nemen. En nu staat hij hier ook het Woord van God te verkondigen en daarbij deed hij ook nog wonderen en grote tekenen. De apostelen zouden dit als een gevaar voor hun positie kunnen zien, maar in het Koninkrijk van God werkt dat zo niet.

Als we allemaal hetzelfde doel voor ogen hebben dan maakt het niet uit wie het doet of hoe het gebeurt. Zolang de Heilige Geest de bron is van alles zal het Koninkrijk van God zijn weg gaan. En dat is wat er hier gebeurt met Stefanus, misschien was hij niet een van de twaalf discipelen, toch gaat hij een weg in de kracht van de Heilige Geest.

Dit is het Koninkrijk van God, we hoeven niet te wachten op de goedkeuring van onze ouders of de leiders in de gemeente. We kunnen onze weg gaan in de kracht van de Heilige Geest. Alles wat Stefanus had was geloof en kracht, en dat is alles wat we nodig hebben. Laten we dit geloven, het maakt niet uit welke positie we hebben in een gemeente.

Stefanus raakt in gesprek met een groep mensen, enkelen van deze mensen behoorden bij een synagoge van de Libertijnen. Het zijn dus niet zomaar wat mensen van de straat, het zijn mensen die echt over het leven hebben nagedacht. Maar tegen de wijsheid van de Heilige Geest zijn ze niet opgewassen.

Hebben wij dit simpele geloof nog wel? Kunnen wij ook niet simpel geloven dat God in ons woont in de kracht van Zijn Heilige Geest? Het vraagt geen theologie van ons, het vraagt van ons dat we gewoon vertrouwen op Hem. Stefanus was ook net als ons een gewone man die gewoon geloofde dat God met hem was.

This entry was posted in 44 Handelingen. Bookmark the permalink.