De kerk heeft nog toekomst

Handelingen 7

1 En de hogepriester zei: Zijn deze dingen zo? 2 En hij zei: Mannenbroeders en vaders, luister! De God der heerlijkheid verscheen aan onze vader Abraham, toen hij nog in Mesopotamië was, voordat hij in Haran woonde, 3 en Hij zei tegen hem: Ga uit uw land en uit uw familie en kom naar een land dat Ik u wijzen zal. 4 Toen ging hij uit het land van de Chaldeeën en ging in Haran wonen. En daarvandaan bracht Hij, nadat zijn vader gestorven was, hem over naar dit land, waar u nu in woont. (Handelingen 7:1-4)

Soms is het goed om even uit een verhitte discussie te stappen en vanuit een toeschouwer de hele situatie te bekijken. Want op zo’n moment kunnen we de dingen ook vanuit een ander perspectief bekijken in plaats van alleen onze eigen overtuiging. En daarom begint Stefanus heel rustig de hele geschiedenis van het volk Israël op te lepelen.

En dat kan heel saai klinken, vooral als we geen fan zijn van geschiedenis. Maar er is een manier om hier anders naar te kijken. Want als we goed luisteren probeert Stefanus de geschiedenis van Israël aan de hand van Gods betrokkenheid te beschrijven. Het is niet zomaar een geschiedenis, het is een geschiedenis waarin God heel duidelijk een bepaalde kant opstuurt.

Stefanus begint met het moment dat God in Zijn heerlijkheid verscheen aan de aartsvader Abraham. Nu kunnen ze even niets meer zeggen, want hij is hun aartsvader. En Stefanus gaat verder en laat zien dat het God is die Abraham vertelt welke kant Hij op moet gaan. En Abraham volgt God getrouw op de weg die Hij hem aanwees. Hij vertrok uit het land van zijn voorouders en ging op reis.

En vanaf deze woorden begint Stefanus uit te leggen dat God een God is die een weg op gaat. God staat niet stil, God ging een weg om zo de geschiedenis te bepalen. En zo is God ook vandaag nog bezig er is nog een geschiedenis te schrijven waar wij als kerk een rol in hebben. We kunnen wel doen alsof alles al bereikt is, maar dat is het niet.

God ging een weg met Abraham, Hij ging een weg met David, Hij ging een weg met de apostelen en zo wil Hij ook een pad bewandelen met ons als lichaam van Christus. Er is nog een toekomst die we moeten bepalen in de kracht van de Heilige Geest. En die toekomst is veel spannender dan de spannendste film.

This entry was posted in 44 Handelingen. Bookmark the permalink.