Rustgevend

Handelingen 6

5 En dit woord behaagde heel de menigte; en zij kozen Stefanus, een man vol van geloof en van de Heilige Geest, Filippus, Prochorus, Nicanor, Timon, Parmenas en Nicolaüs, een proseliet uit Antiochië. 6 Zij leidden hen vóór de apostelen, en die legden hun, nadat zij gebeden hadden, de handen op. 7 En het Woord van God verbreidde zich en het aantal discipelen in Jeruzalem nam sterk toe; en een grote menigte priesters werd aan het geloof gehoorzaam. (Handelingen 6:5-7)

Het begin van vers 7 is zo rustgevend, de problemen waar de gemeente tegen aan liep zorgden er niet voor dat het Woord van God stopte. Het gaat gewoon door in de kracht van de Heilige Geest. Het gaat zelfs zover dat een grote menigte van priesters zich bij hen voegde. Het hart van het joodse geloof werd ook aangeraakt door het nieuwe werk waar hun God aan begonnen was.

En het succes is alleen toe te rekenen aan de Heilige Geest, de kracht waarin de mensen aan het wandelen waren. En dan niet alleen de apostelen zoals wij in onze theologie boeken hebben geschreven, maar alle nieuwe volgelingen hebben de Heilige Geest ontvangen. Want als we wandelen naar de Geest zullen we niet in onmin raken, maar de wijsheid van God volgen. Want het is dezelfde Geest die in jou is en in mij, het is dezelfde wijsheid waar we naar mogen luisteren.

De menigte stelt 7 mannen voor aan de apostelen en de apostelen legden hun handen op hen. Lukas voegt er snel nog even aan toe dat ze dit wel deden nadat ze hadden gebeden. Misschien zien wij dat een beetje als manipulatie, maar voor de apostelen was dit een oprechte bezigheid. En zo zouden wij ook moeten vertrouwen op gebed, want daarin laten we werkelijk zien dat we op Zijn wijsheid willen vertrouwen.

De apostelen zegenen de 7 mannen zodat ze aan de slag kunnen. Ze hebben er volledig vertrouwen in dat dit de weg is die God wil gaan. Konden wij als gemeente maar zo groeien in de relatie met God, konden wij als gemeente ook maar deze rust hebben dat God werkelijk Zijn hand heeft in wat we als gemeente aan het doen zijn.

Dit is geloof, dit is geloof in de praktijk brengen. Dan zijn we niet langer bezig met wat we moeten geloven, dan zijn we bezig met werkelijk vertrouwen op God. Dan wandelen we in de kracht van de Heilige Geest. Sta jij daar voor open?

This entry was posted in 44 Handelingen. Bookmark the permalink.