Regels

Handelingen 6

1 In die dagen, toen het aantal discipelen steeds toenam, ontstond er gemor van de Griekssprekenden tegen de Hebreeën, omdat hun weduwen bij het dagelijkse dienstbetoon over het hoofd gezien werden. 2 En de twaalf riepen de menigte van de discipelen bij zich en zeiden: Het is niet behoorlijk dat wij nalaten het Woord van God te verkondigen om de tafels te dienen. 3 Zie daarom uit, broeders, naar zeven mannen uit uw midden, van wie men een goed getuigenis geeft, vol van de Heilige Geest en van wijsheid, die wij voor deze noodzakelijke taak zullen aanstellen. (Handelingen 6:1-3)

Elke denominatie heeft weer zo zijn eigen regels, regels voor wie welke verantwoordelijkheid heeft, regels voor wat er moet gebeuren in bepaalde situaties. Er bestaat in sommige denominaties zelfs een kerkrecht.

De legitimiteit voor al deze regels en wetten is heel makkelijk te verantwoorden. We willen namelijk niet elke keer worden geconfronteerd met valse leer of mensen die in hun egoïsme alles naar hun eigen hand willen zetten. We willen graag orde houden en van de problemen waar we in het verleden tegen aanliepen leren.

Maar als we dit voorbeeld goed lezen pakken de apostelen het toch anders aan. Ze creëren aan de hand van deze fout niet een aantal regels zodat het in de toekomst niet zal gebeuren. Ook hebben ze geen diepgaande vergadering waarin dit probleem ernstig wordt besproken. Ze zien de oplossing heel simpel, mensen die ook net als zij vol van de Heilige Geest zijn.

Want uit ervaring weten ze dat als ze wandelen in deze wijsheid, de wijsheid die van God komt, ze de juiste beslissingen zullen maken. Deze nieuwe mannen werden geen poppetjes gecontroleerd door de apostelen, de apostelen vertrouwden op de Heilige Geest die in deze mannen was. Ze weten dat als deze mannen werkelijk vol zijn van de Heilige Geest ze de juiste beslissingen zullen maken.

En dat is een heel ander uitgangspunt, het is geloof, vertrouwen op God dat Hij de gemeente leidt. Ze hoeven niet alles zelf in handen te houden, de gemeente is niet van hen, Jezus is het hoofd van de gemeente. En zo moet de gemeente geleidt worden, door mensen die vol zijn van de Heilige Geest.

This entry was posted in 44 Handelingen. Bookmark the permalink.