Een taak

Handelingen 6

3 Zie daarom uit, broeders, naar zeven mannen uit uw midden, van wie men een goed getuigenis geeft, vol van de Heilige Geest en van wijsheid, die wij voor deze noodzakelijke taak zullen aanstellen. 4 Wij echter zullen volharden in het gebed en in de bediening van het Woord. 5 En dit woord behaagde heel de menigte; en zij kozen Stefanus, een man vol van geloof en van de Heilige Geest, Filippus, Prochorus, Nicanor, Timon, Parmenas en Nicolaüs, een proseliet uit Antiochië. (Handelingen 6:3-5)

We hebben allemaal een taak in de gemeente, Paulus noemt ons niet voor niets het lichaam van Christus. Elk onderdeel van het lichaam heeft zijn eigen functie, zo hebben wij ook een functie in het lichaam van Christus. De apostelen hadden niet de tijd om de verantwoordelijkheid te nemen voor de verdeling van de goederen, daarom laten ze het andere mensen doen.

Ze zijn zich er van bewust dat God hen geroepen heeft voor een bepaalde taak en die taak moeten ze niet laten verwateren door er andere verantwoordelijkheden bij te nemen. Dit is niet een kwestie van competentie of status, dit gaat om wat Gods plan is met hun leven. Ze zijn niet te beroerd om dat soort werk te doen, ze moeten gefocust blijven op dat waar Jezus hen voor heeft geroepen.

En dat maakt het lichaam van Christus bijzonder. Samen werken we aan hetzelfde doel, als lichaam van Christus zijn wij de aroma van God hier op aarde. Een aroma waarmee we God verheerlijken en een aroma waarmee de mensen om ons heen worden aangeraakt. En als het hele lichaam daar op gericht is dan komen we vanzelf op de juiste plek. Net zoals deze 7 mannen die vol van geloof en de Heilige Geest waren.

De taak werd niet even gegeven aan de mensen die toch niets anders kunnen doen, de taak werd gegeven aan de mensen die hun geloof in Jezus serieus namen. Laten wij onze plek in het lichaam van Christus ook serieus nemen. Laten wij Hem volgen met heel ons hart in alles wat we doen. Er is niets dat minder belangrijk is.

This entry was posted in 44 Handelingen. Bookmark the permalink.