Blij

Handelingen 5

40 En zij lieten zich door hem overtuigen; en toen zij de apostelen bij zich geroepen hadden, geselden zij hen en geboden hun dat zij niet zouden spreken in de Naam van Jezus, en zij lieten hen gaan. 41 Zij dan gingen weg uit de tegenwoordigheid van de Raad en waren verblijd dat zij waardig geacht waren, omwille van Zijn Naam smaadheid te lijden. 42 En zij hielden niet op iedere dag in de tempel en bij de huizen onderwijs te geven en Jezus Christus te verkondigen. (Handelingen 5:40-42)

De religieuze leiders gaan dus niet zover dat ze de apostelen gaan vermoorden, maar ze moeten wel even flink pijn lijden. Ze willen toch een boodschap afgeven waarmee ze hopen dat de apostelen zullen stoppen met het spreken over Jezus. Maar deze volgelingen van Jezus zijn helemaal gek geworden, want de straf die ze krijgen maakt hen alleen maar blij.

Voor hen is de vervolging die ze nu ervaren een teken dat ze op de juiste weg zijn. Ze mogen ervaren wat Jezus ook ervoer. Voor ons is dit niet te begrijpen. Wij zijn altijd bezig met het beschermen van ons leven, beschermen tegen pijn, of het nu emotioneel is of lichamelijk. We gooien barricades op ons leven zodat we maar niet de pijn ervaren.

De apostelen weten zich geborgen in de kracht van God, ze weten dat ze een roeping hebben. Ze mogen het werk van Jezus overnemen. En nu begrijpen ze dat dit werk echt net zo belangrijk is. Want net als Jezus worden ze vervolgd, net als Jezus mogen ze ervaren dat ze tegen worden gewerkt.

Het geeft hen juist kracht om door te gaan. Het geeft hen kracht om te weten dat ze net als Jezus worden behandeld. En daarom houden ze niet op met het spreken over dit heerlijke nieuws.

Laten wij ook deze focus hebben in ons leven. Als wij net als deze apostelen gericht zijn op het werk van God dan zullen wij de omstandigheden in ons leven vanuit een heel ander perspectief zien. Zelfs de kleine verantwoordelijkheden die God ons geeft in ons leven zullen we zien als een enorm voorrecht waarmee we Hem mogen dienen.

This entry was posted in 44 Handelingen. Bookmark the permalink.