Als een surfer

Handelingen 5

38 En nu zeg ik u: Houd u ver van deze mensen en laat hen gaan, want als dit voornemen of dit werk van mensen afkomstig is, dan zal het afgebroken worden, 39 maar als het van God afkomstig is, kunt u dat niet afbreken, opdat u niet misschien ook tegen God blijkt te strijden. (Handelingen 5:38-39)

Er zijn momenten in ons leven dat we tegen God aan het strijden zijn, ook al hebben we het soms niet door. Onze kinderen die een weg in gaan waar wij het niet mee eens zijn en we proberen hen te stoppen. Gemeenteleden die niet in de juiste maat mee lopen, we proberen het te stoppen.

Soms willen we als mensen zoveel greep op ons leven hebben dat we geen ruimte overlaten voor God om Zijn liefde in ons leven te laten werken. Misschien voelt ons leven verstikkend, maar hoe komt dat? Is het niet onze eigen gedachte waarmee we God buitensluiten, maar tegelijk onszelf in een klein hokje stoppen.

We moeten leren om de controle over ons leven los te laten. We moeten leren om te wandelen als iemand die op de golven surft, hij gaat waar de wind en de golven hem heen leiden. En dan zal het geloof in ons leven beginnen te groeien en zullen we werkelijk weten dat God niet tegen ons is, maar voor ons. Zijn plannen voor ons leven zijn niet om ons te vernietigen maar om ons juist een toekomst te geven.

Waarom vechten we zoveel in ons leven, waarom proberen we met alle macht ons leven zo in te richten zoals de wereld dat ons voorschrijft? Als we zo als deze man leren te denken dan zal er vrede en rust in ons leven komen. We hoeven niet meer boos te worden als iemand onze religie aanvalt. Dan zullen we niet langer meer hoeven te vechten voor iets dat toch maar tijdelijk is.

Laten we bidden en daarin vertrouwen dat God ook echt luistert naar onze gebeden. De gebeden voor onze kinderen, de gebeden voor ons gemeente, God hoort ze en zal het juiste doen.

This entry was posted in 44 Handelingen. Bookmark the permalink.