Het geloof van Gamaliël

Handelingen 5

34 Maar er stond iemand op in de Raad, een Farizeeër van wie de naam Gamaliël was, een leraar van de wet, die in hoge achting stond bij heel het volk. Hij gaf opdracht dat men de apostelen even buiten zou doen staan. 35 En hij zei tegen hen: Israëlitische mannen, wees op uw hoede en bedenk wat u met deze mensen wilt gaan doen. 36 Want vóór deze dagen stond Theudas op, die zei dat hij wat was, en hij had een aanhang van ongeveer vierhonderd man; maar hij is omgebracht en allen die naar hem luisterden, zijn verstrooid en tot niets geworden. 37 Na hem stond Judas de Galileeër op, in de dagen van de inschrijving, en hij maakte veel volk afvallig, dat hem volgde; en deze is ook omgekomen, en allen die naar hem luisterden, zijn uiteengedreven. 38 En nu zeg ik u: Houd u ver van deze mensen en laat hen gaan, want als dit voornemen of dit werk van mensen afkomstig is, dan zal het afgebroken worden, 39 maar als het van God afkomstig is, kunt u dat niet afbreken, opdat u niet misschien ook tegen God blijkt te strijden. (Handelingen 5:34-39)

Tussen al die heethoofden is er gelukkig nog iemand die zijn gewone verstand kan gebruiken. En als we naar zijn redenering luisteren dan moet dat ons ook geloof geven. Te midden van kerkverlating en anti-christelijke normen en waarden mogen we weten dat niets of niemand Gods plan zal kunnen stoppen.

Deze Gamaliël begint na te denken over wat er in het recente verleden is gebeurd, mensen die opstonden en dachten dat ze wel even belangrijk waren voor het volk. Maar elk voorbeeld dat hij geeft was geen succesverhaal. Hij ziet daarin Gods hand, God is het die Zijn volk nog steeds leidt. En daarom concludeert hij dat als dit werkelijk Gods werk is dan zullen ze het niet kunnen stoppen.

Dat is geloof hebben, hij is zich bewust van Gods hand in de geschiedenis. En zo moeten wij ook dit geloof hebben, Gods hand is nog steeds aan het werk in ons leven en in de weg waarop deze wereld gaat. Wij zijn niet toevallig onderdeel van een gemeente, de situatie waarin de kerk zich nu bevindt is niet omdat God Zijn hand er vanaf heeft getrokken. En zo kunnen we nog wel even doorgaan.

Ook al is deze man geen aanhanger van Jezus, hij heeft geloof. Een geloof dat vele volgelingen van Jezus missen. Een geloof dat zich bewust is van wat God aan het doen is hier op aarde. Een geloof dat niet stopt bij een belijdenis, maar een geloof dat om zich heen kijkt en zoekt naar de weg die God gaat.

Als we naar de huidige situatie in de wereld kijken, dan lijkt er weinig reden om vreugdevol te zijn. Het christendom wordt van alle kanten aangevallen. Maar als wij werkelijk het geloof hebben dat Gamaliël hier ook heeft dan moeten we juist blij worden. Want de tijd wordt rijp dat God meer en meer gaat ingrijpen, hoe harder de wereld vecht hoe meer God Zijn macht laat zien om te volbrengen wat Hij heeft beloofd.

This entry was posted in 44 Handelingen. Bookmark the permalink.