Monthly Archives: March 2015

Balans in het werk

Lukas 10 17 De zeventig zijn teruggekeerd met blijdschap en zeiden: Heere, zelfs de demonen zijn in Uw Naam aan ons onderworpen. 18 Hij zei tegen hen: Ik zag de satan als een bliksem uit de hemel vallen. 19 Zie, … Continue reading

Posted in 42 Lukas | Comments Off on Balans in het werk

Naar God luisteren

Lukas 10 12 Ik zeg u dat het voor Sodom verdraaglijker zal zijn op die dag dan voor die stad. 13 Wee u, Chorazin, wee u, Bethsaïda! Want als in Tyrus en Sidon de krachten gebeurd waren, die in u … Continue reading

Posted in 42 Lukas | Comments Off on Naar God luisteren

Commerciële genezing

Lukas 10 8 En welke stad u ook maar binnengaat en men ontvangt u, eet wat u voorgezet wordt, 9 genees de zieken die daar zijn, en zeg tegen hen: Het Koninkrijk van God is dicht bij u gekomen. 10 … Continue reading

Posted in 42 Lukas | Comments Off on Commerciële genezing

Dragers van vrede

Lukas 10 5 En welk huis u ook maar binnengaat, zeg eerst: Vrede zij dit huis! 6 En als daar een zoon van vrede is, zal uw vrede op hem rusten. Zo niet, dan zal uw vrede tot u terugkeren. … Continue reading

Posted in 42 Lukas | Comments Off on Dragers van vrede

Een rijpe oogst

Lukas 10 2 Hij zei dan tegen hen: De oogst is wel groot, maar er zijn weinig arbeiders. Bid daarom tot de Heere van de oogst dat Hij arbeiders in Zijn oogst uitzendt. 3 Ga heen, zie, Ik zend u … Continue reading

Posted in 42 Lukas | Comments Off on Een rijpe oogst

De oogst

Lukas 10 1 Hierna wees de Heere nog zeventig anderen aan en zond hen twee aan twee voor Zijn aangezicht uit naar iedere stad en plaats waar Hij komen zou. 2 Hij zei dan tegen hen: De oogst is wel … Continue reading

Posted in 42 Lukas | Comments Off on De oogst

Focus

Lukas 9 61 Weer een ander zei: Heere, ik zal U volgen, maar sta mij eerst toe dat ik afscheid neem van hen die in mijn huis zijn. 62 Jezus zei tegen hem: Niemand die zijn hand aan de ploeg … Continue reading

Posted in 42 Lukas | Comments Off on Focus

Jezus volgen

Lukas 9 59 Tegen een ander zei Hij: Volg Mij. Maar die zei: Heere, sta mij toe dat ik wegga om eerst mijn vader te begraven. 60 Maar Jezus zei tegen hem: Laat de doden hun doden begraven, maar u, … Continue reading

Posted in 42 Lukas | Comments Off on Jezus volgen

Waarom volg jij Jezus?

Lukas 9 57 Het gebeurde, toen zij onderweg waren, dat iemand tegen Hem zei: Heere, ik zal U volgen waar U ook heen gaat. 58 Maar Jezus zei tegen hem: De vossen hebben holen, en de vogels in de lucht … Continue reading

Posted in 42 Lukas | Comments Off on Waarom volg jij Jezus?

Een Juiste focus

Lukas 9 54 Toen de discipelen Jakobus en Johannes dat zagen, zeiden zij: Heere, wilt U dat wij zeggen dat er vuur van de hemel moet neerdalen en hen verteren, zoals ook Elia gedaan heeft? 55 Maar Hij keerde Zich … Continue reading

Posted in 42 Lukas | Comments Off on Een Juiste focus