Daily Archives: March 20, 2015

Een Juiste focus

Lukas 9 54 Toen de discipelen Jakobus en Johannes dat zagen, zeiden zij: Heere, wilt U dat wij zeggen dat er vuur van de hemel moet neerdalen en hen verteren, zoals ook Elia gedaan heeft? 55 Maar Hij keerde Zich … Continue reading

Posted in 42 Lukas | Comments Off on Een Juiste focus