De oogst

Lukas 10

1 Hierna wees de Heere nog zeventig anderen aan en zond hen twee aan twee voor Zijn aangezicht uit naar iedere stad en plaats waar Hij komen zou. 2 Hij zei dan tegen hen: De oogst is wel groot, maar er zijn weinig arbeiders. Bid daarom tot de Heere van de oogst dat Hij arbeiders in Zijn oogst uitzendt. (Lukas 10:1-2)

Met de verzen aan het einde van hoofdstuk 9 in onze achterhoofd, beschrijft Lukas nu dat Jezus wel degelijk andere mensen dan de twaalf er ook op uitstuurt om de zieken te genezen en het evangelie te prediken. Blijkbaar ziet Jezus de impact die Zijn aanwezigheid heeft als reden om mensen twee bij twee vooruit te sturen en de dorpen voor te bereiden op de komst van Jezus.

Het is wel een contrast tussen de verzen in hoofdstuk 9 waar er mensen waren die Jezus wel graag wilde volgen, maar voor Jezus niet goed genoeg waren. Blijkbaar waren deze 70 er wel klaar voor. Jezus was onderweg naar Jeruzalem en deze 70 moesten vooruit naar de dorpen om de aankomst van Jezus voor te bereiden.

Vandaar ook vers 2, Jezus weet dat er veel mensen zijn die werkelijk zullen inzien dat God Zijn Zoon heeft gezonden om ons te bevrijden. Die mensen moeten bereikt worden, die mensen moeten het hele evangelie kunnen horen. Die oogst is groot, maar er zijn maar weinig mensen die werkelijk hun hele hart aan deze oogst willen geven. Dat is wat Lukas al in hoofdstuk 9 heeft laten zien.

Daarom roept Jezus op om te bidden tot de Heer van de oogst voor werkers. We kunnen het ook zo vertalen, op het moment dat een bedrijf sterk groeit en de werkers het werk niet meer aankunnen vragen ze de eigenaar om nieuwe collega’s om hen te helpen. Zo laat Jezus Zijn volgelingen ook weten dat ze de Heer van de oogst moeten vragen om meer werkers want ze kunnen al het werk niet aan.

Dit gebed is geen gebed dat we bidden omdat Jezus het nu eenmaal zegt. Dit is een gebed dat in het hart van elke volgeling van Jezus moet leven. Dit is een gebed dat zichzelf niet profileert als de ultieme werker van God en we daarom maar veel geld moeten doneren. Dit is het gebed van een echte volgeling die Jezus echt wil volgen en ziet hoe rijp de velden zijn om te oogsten.

Vele van ons hebben dit gebed niet eens in ons hart. We zien niet dat de velden wit zijn om te oogsten. Jezus roept hier op, niet om alleen maar te bidden voor werkers, maar een hart te hebben voor de oogst die binnen gehaald moet worden, de oogst van mensen die God willen ontmoeten. Zien wij wat Jezus ziet?

This entry was posted in 42 Lukas. Bookmark the permalink.