Commerciële genezing

Lukas 10

8 En welke stad u ook maar binnengaat en men ontvangt u, eet wat u voorgezet wordt, 9 genees de zieken die daar zijn, en zeg tegen hen: Het Koninkrijk van God is dicht bij u gekomen. 10 Maar welke stad u ook maar binnengaat en men ontvangt u niet, ga naar buiten, de straat op, en zeg: 11 Zelfs het stof uit uw stad dat aan ons kleeft, schudden wij tegen u af. Maar weet dit, dat het Koninkrijk van God dicht bij u is gekomen. (Lukas 10:8-11)

Jezus zegt het zo gemakkelijk, welke stad ze ook binnengaan, genees de zieken en laat weten dat het Koninkrijk van God dichtbij is. De opdracht is zo simpel, er zit geen boekwerk met doelstellingen achter of een grote geld inzameling. Alles wat ze moeten doen, is er op uitgaan, afhankelijk zijn van de omstandigheden en het werk doen dat ze wordt opgedragen.

Hebben we onszelf ooit afgevraagd waarom Jezus dit elke keer zegt? Nu zijn het niet de twaalf discipelen, die later de apostelen zouden worden, nu zijn het 70 volgelingen van Jezus die het werk van Jezus mogen doen.

Maar waarom moeten ze nu elke keer de zieken genezen? Heeft dat iets met het Koninkrijk van God te maken? Het Koninkrijk van God is waar God regeert. Op het moment dat de zondeval kwam, kwam ook de ziekte en alle andere onheil. Het werk van Jezus is juist om de gevolgen van de zondeval ongedaan te maken. God wil Zijn schepping terug zoals Hij het bedoeld heeft. Dit is Gods verlangen, dit is geen commerciële truc om het Koninkrijk van God kracht bij te zetten, dit is Gods wil.

Een contrast wordt duidelijk op het moment dat ze in een stad komen waar ze niet welkom zijn, daar worden namelijk geen zieken genezen. In die stad moeten ze zelfs het stof van henzelf afvegen, als een teken dat ze letterlijk niets van deze stad hebben ‘afgepakt’. Ze distantiëren zich compleet van de stad, het enige wat ze wel moeten zeggen is dat het Koninkrijk van God dichtbij is gekomen.

Waarom hoeven de 70 daar geen zieken te genezen? Want dat zou juist succesvol kunnen zijn en de mensen er van overtuigen dat ze werkelijk door God zijn gestuurd. Maar dat is niet het doel van de genezingen. God wil Zijn verlangen laten blijken, maar wel voor diegenen die een open deur hebben. Zij die Zijn boodschappers willen ontvangen, zij die hongerig zijn voor Zijn woorden en daden.

We maken het allemaal zo ingewikkeld, terwijl het voor Jezus zo simpel is. Gaat heen en genees de zieken en verkondig het Koninkrijk van God.

This entry was posted in 42 Lukas. Bookmark the permalink.