Daily Archives: March 19, 2015

Vastberadenheid

Lukas 9 51 Het geschiedde, toen de dagen van Zijn opneming vervuld werden, dat Hij Zijn aangezicht naar Jeruzalem keerde om daarheen te reizen. 52 En Hij stuurde boden voor Zijn aangezicht uit. Op hun reis kwamen zij in een … Continue reading

Posted in 42 Lukas | Comments Off on Vastberadenheid