Naar God luisteren

Lukas 10

12 Ik zeg u dat het voor Sodom verdraaglijker zal zijn op die dag dan voor die stad. 13 Wee u, Chorazin, wee u, Bethsaïda! Want als in Tyrus en Sidon de krachten gebeurd waren, die in u plaatsgevonden hebben, dan zouden zij zich allang, in zak en as gezeten, bekeerd hebben. 14 Maar het zal voor Tyrus en Sidon verdraaglijker zijn in het oordeel dan voor u. 15 En u, Kapernaüm, die tot de hemel toe verhoogd bent, u zult tot de hel toe neergestoten worden. 16 Wie naar u luistert, die luistert naar Mij; wie u verwerpt, die verwerpt Mij; en wie Mij verwerpt, die verwerpt Hem Die Mij gezonden heeft. (Lukas 10:12-16)

Hoe konden zij nu weten dat deze mensen van God kwamen? Twee vreemde mannen komen het dorp binnen en verwachten dat ze ergens mogen blijven eten en misschien ergens mogen blijven slapen. En dan gaan ze aan het werk om het Koninkrijk van God te verkondigen.

Toch is Jezus hard in Zijn oordeel, het zal voor die steden die deze 70 weigeren zwaarder zijn dan voor Sodom. En die stad was al geen lieverdje. Als God Zijn liefde had getoond door Zijn kracht te laten zien in de steden Tyrus en Sidon, hadden zij allang in zak en as gezeten. Wat een veroordeling, mag Jezus dit van deze steden verwachten? Mag Jezus verwachten dat de mensen twee vreemdelingen met open armen ontvangt om naar hen te luisteren?

De sleutel zit verrassend in vers 16, waar Kapernaüm wordt verteld dat de trots die hen zo groots heeft gemaakt hen met de zelfde snelheid de hel in zal doen storten. Het zit namelijk zo, de enige reden waarom mensen deze 70 niet zullen accepteren is trots. Mensen die werkelijk op zoek zijn naar de waarheid, die werkelijk de God van Abraham willen dienen zullen ook werkelijk hun deuren openen.

We zullen nooit voor Gods troon kunnen staan en zeggen dat we er niets van wisten. Het is altijd onze trots, het is altijd onze onverschilligheid waardoor wij Zijn woorden niet willen ontvangen. En daarom is Jezus zo hard in Zijn bewoording. Het is niet dat ze deze 70 niet wilden ontvangen, het is dat ze niet openstaan voor God zelf. Want op het moment dat we openstaan voor Gods liefde en Gods trouw dan weten we Wie er tot ons spreekt.

Daarom laat Jezus weten, dat als mensen naar hen luisteren, dan luisteren ze in werkelijkheid naar Jezus zelf. Als mensen hen verwerpen, dan verwerpen ze in werkelijkheid Jezus. En als men Jezus verwerpt, verwerpt men de God van hemel en aarde die Jezus aan ons heeft gegeven.

Het is de trots van de wereld die er voor zorgt dan ze God niet willen accepteren in hun leven. En daarom zal het oordeel zo hard zijn. Als men werkelijk God wil dienen, dan zal men ook zijn/haar deur openen voor Zijn Zoon en voor Zijn dienaren.

This entry was posted in 42 Lukas. Bookmark the permalink.