Een Juiste focus

Lukas 9

54 Toen de discipelen Jakobus en Johannes dat zagen, zeiden zij: Heere, wilt U dat wij zeggen dat er vuur van de hemel moet neerdalen en hen verteren, zoals ook Elia gedaan heeft? 55 Maar Hij keerde Zich om, bestrafte hen en zei: U beseft niet wat voor geest u hebt, 56 want de Zoon des mensen is niet gekomen om zielen van mensen te gronde te richten, maar om ze te behouden. En zij gingen naar een ander dorp. (Lukas 9:54-56)

Dit is de derde keer. De eerste keer waren ze bezig met wie de belangrijkste is, de tweede keer waren ze gericht op hun eigen clubje en nu de derde keer willen ze iemand die hen tegenwerkt verteren met vuur.

Jezus was gefocust op Jeruzalem, daar is waar Hij nu heen gaat. En Hij gaat dwars door Samaria heen, de kortste weg. Maar de Samaritanen zijn niet zo blij met de Joden vooral niet als ze onderweg zijn naar Jeruzalem. Ze worden in dit dorp niet gastvrij ontvangen. De discipelen zijn verbolgen, hoe kunnen ze ons nu een slaapplek weigeren?

Eerst een positief punt, ze hebben geloof. Ze hebben het geloof dat ze kunnen spreken en het zal gebeuren. Ze hebben goed geluisterd naar de boodschap van Jezus over geloof. Alles is mogelijk voor hen die gelooft.

Nu het negatieve punt, het punt waarvoor Jezus hen bestraft. En deze bestraffing is niet mild, Hij wijst hen op het punt dat ze absoluut niet in de wil van God bezig zijn. Waar ze nu naar aan het luisteren zijn is de leugenaar die hen met vrome praatjes hun geestelijk leven wil verduisteren. Jezus is niet gekomen om mensen te vernietigen, Hij is gekomen om ze te behouden.

Weer hebben de discipelen een verkeerde focus. Ook al zijn ze nog zo geestelijk bezig, ook al hebben ze schijnbaar de schriften in de hand, ze hebben weer de verkeerde focus. Jezus is bezig met het doen van de wil van de Vader en dat moeten zij ook doen. Dat wat Gods verlangen is daar moeten ze mee bezig zijn.

Hoe geestelijk wij ook zijn, hoe groot ons ook geloof is, wij moeten onze focus op het juiste punt houden. Onze focus moet op Gods verlangen blijven, op wat Hij wil doen. Alleen dat kan ons bewaren voor deze fouten die de discipelen hier maken. Want elke keer is hun focus op iets anders dan God.

Hoe vroom het ook klinkt, wees bewust van wat Gods verlangen is. Houd je focus op het Koninkrijk van God. Alleen dan kunnen we groeien, alleen dan kunnen we werkelijk wandelen met de Vader.

This entry was posted in 42 Lukas. Bookmark the permalink.