Een rijpe oogst

Lukas 10

2 Hij zei dan tegen hen: De oogst is wel groot, maar er zijn weinig arbeiders. Bid daarom tot de Heere van de oogst dat Hij arbeiders in Zijn oogst uitzendt. 3 Ga heen, zie, Ik zend u als lammeren te midden van de wolven. 4 Neem geen beurs, geen reiszak en geen sandalen mee, en groet niemand onderweg. (Lukas 10:2-4)

Het grootste probleem is waarschijnlijk dat wij niet zien wat Jezus ziet. Wij zien helemaal geen oogst rijp om te oogsten. Wij zien niet hoe belangrijk het is dat we er als kerk op uit gaan zonder een eigen agenda te hebben.

Even een beeld schetsen. We hebben gemeenten, soms met wel duizenden gelovigen die samenkomen. En natuurlijk steunen we zendelingen of missionaire werkers met de gemeente. Soms zelfs twee of drie. Maar als we kijken naar het budget van de gemeente dan gaat het meeste geld naar het onderhoud van de gemeente zelf, inclusief het onderhoud van het gebouw.

Nu een ander beeld. Wat als deze zelfde gemeente anders zou gaan denken en bijvoorbeeld elke elfde persoon zichzelf apart zou zetten voor het werk in het koninkrijk van God, het oogsten van de rijpe oogst. Tien personen zouden het salaris betalen van deze elfde persoon met hun tienden. Wat zou er dan gebeuren?

Dan zijn we als gemeente bezig om niet te kijken naar de omstandigheden, de stugheid van de mensen. Dan zijn we werkelijk bezig als gemeente om ons leven in te zetten voor het werk van God. Het lijkt misschien een onmogelijk beeld, maar dat is wat Jezus ook doet. De 70 moeten alles loslaten, ze moeten gefocust zijn op het werk dat Jezus hen geeft. Ze moeten geen eten meenemen, ze moeten geen extra kleren meenemen, ze moeten niet onderweg gezellig gaan lopen kletsen, maar gericht zijn op die oogst.

We slapen als kerk, we hebben niet door dat de oogst werkelijk rijp is. Onze inspanningen moeten er op gericht zijn dat we als kerk werkelijk een licht zijn in deze wereld, dat we werkelijk onszelf uitstrekken naar de verloren mensen in plaats van bezig te zijn met onze positie te redden die ontstaan is door de kerkverlating. Kijk in Nederland, er groeit een nieuwe generatie op die niet zoals de oudere generatie kerkverlaters zijn. Onbevangen hebben ze nog nooit over een relatie met God nagedacht. De oogst is rijp om te oogsten. Bid tot de Heer van de oogst voor werkers.

This entry was posted in 42 Lukas. Bookmark the permalink.