Jezus volgen

Lukas 9

59 Tegen een ander zei Hij: Volg Mij. Maar die zei: Heere, sta mij toe dat ik wegga om eerst mijn vader te begraven. 60 Maar Jezus zei tegen hem: Laat de doden hun doden begraven, maar u, ga heen en verkondig het Koninkrijk van God. (Lukas 9:59-60)

Ook deze opmerking van Jezus lijkt erg gemeen. Hoe kan Jezus nu van deze man verlangen dat hij niet zijn laatste eer bewijst aan zijn vader? Een gangbare uitleg is dat de vader nog helemaal niet overleden was en deze man dus wilde wachten totdat dat wel gebeurd was. En dat kan misschien nog wel jaren duren, waarschijnlijk was hij niet eens ziek. Dat maakt de woorden van Jezus natuurlijk iets dragelijker. Ook is het logischer want in die weersomstandigheden en zeker in die tijd was de begrafenis vaak dezelfde dag nog.

Maar de boodschap is heel duidelijk. Deze man wilde Jezus nog niet volgen, zelfs op het moment dat Jezus hem uitnodigt. Er was iets in zijn leven dat belangrijker was dan het volgen van Jezus. Waarschijnlijk is zijn vrees voor zijn vader groter dan die voor Jezus. De mening en invloed van zijn vader is belangrijker dan het verlangen dat Jezus heeft voor zijn leven.

Op het moment dat zijn vader overlijdt dan zal de autoriteit die zijn vader heeft in zijn leven wegvallen. Misschien had de vader ook nog een wijngaard of veel land, wat zou er gebeuren als deze man al bij zijn vader weg zou gaan terwijl hij nog leeft. Zou hij onterft worden, zouden zijn broers alles afpakken?

Als we Jezus gaan volgen dan moeten wij alles durven loslaten. Onze toekomst, onze verlangens, onze houvast en Jezus gewoon volgen zonder voorbehoud. Laat de wereld zich maar zorgen maken over de wereld, want dat is wat Jezus zegt. Maar laten wij bezig zijn met het Koninkrijk van God.

Het volgen van Jezus is geen brede weg vol van gemakken, het volgen van Jezus kost ons alles, maar uiteindelijk kost het ons niets. Want als wij Jezus volgen en alles loslaten, dan zal al het andere vanuit God ons worden toegeworpen. Het zijn de zorgen van deze wereld die vele mensen afhouden van wat God wil doen in hun leven. Maar als we dat durven los te laten en we Jezus werkelijk gaan volgen met heel ons hart is het nieuwe leven open.

Jezus wil dat we het volgen van Hem gaan zien in de juiste proporties. Het volgen van Jezus moet het belangrijkste worden in ons leven. Belangrijker dan onze familie, belangrijker dan wat dan ook in dit leven.

Willen wij Hem nog steeds volgen?

This entry was posted in 42 Lukas. Bookmark the permalink.