Daily Archives: March 30, 2015

Naar God luisteren

Lukas 10 12 Ik zeg u dat het voor Sodom verdraaglijker zal zijn op die dag dan voor die stad. 13 Wee u, Chorazin, wee u, Bethsaïda! Want als in Tyrus en Sidon de krachten gebeurd waren, die in u … Continue reading

Posted in 42 Lukas | Comments Off on Naar God luisteren