Focus

Lukas 9

61 Weer een ander zei: Heere, ik zal U volgen, maar sta mij eerst toe dat ik afscheid neem van hen die in mijn huis zijn. 62 Jezus zei tegen hem: Niemand die zijn hand aan de ploeg slaat en kijkt naar wat achter hem ligt, is geschikt voor het Koninkrijk van God. (Lukas 9:61-62)

Jezus wandelt hier door Samaria naar Jeruzalem. De joden die in de nabijheid van Jezus zijn, zijn ook op reis. Sommige zijn op reis omdat ze zelf naar Jeruzalem willen of ze zijn zo nieuwsgierig naar Jezus dat ze horen bij de groep volgers van Jezus. Een groep die geen discipelen zijn maar wel dicht bij Jezus blijft om zo meer van Hem te leren.

En deze man wil het ook proberen, hij wil Jezus definitief volgen, maar dan wil hij wel eerst nog even naar huis om gedag te zeggen tegen zijn familie. Maar voor Jezus is dat teveel gevraagd en weer heeft hij een schijnbaar gemeen antwoord. ‘Jij kunt mij niet volgen, als je nog even gedag wil zeggen naar je familie, dan ben je het niet waard om mij te volgen.’

Waarom zo hard, de enige reden is, is dat Jezus alles van ons vraagt. Wij moeten alles opgeven als we Jezus werkelijk willen volgen. Er bestaat geen misschien of later in het volgen van Jezus. En dat is wat deze man doet. Hij laat Jezus nu weten dat hij Hem wil volgen, maar wel onder een voorbehoud dat hij nog even zijn familie gedag mag zeggen. Dat betekent dat deze man nog helemaal niet klaar is om Jezus te volgen.

Deze man had voordat hij naar Jezus kwam al gedag moeten zeggen aan zijn familie. Voordat hij de laatste stap zet, had hij alle voorgaande stappen moeten zetten. Als we Jezus willen volgen, moeten we helemaal klaar zijn om Hem te volgen. We kunnen niet alvast aan het werk gaan en daarna weer achter ons om kijken, we kunnen maar één focus hebben en dat is het Koninkrijk van God.

Het is een harde boodschap voor die mensen die nog niet alles los kunnen laten. Maar voor diegenen die er klaar voor zijn, zij begrijpen dat dit waar is. Het volgen van Jezus kan niet met een half hart, het werken in het Koninkrijk van God kan niet met een dubbele agenda. God moet onze focus zijn, Hij alleen.

Willen we Jezus werkelijk volgen?

This entry was posted in 42 Lukas. Bookmark the permalink.