Monthly Archives: October 2014

Door alles en in alles

Lukas 5 4 Toen Hij ophield met spreken, zei Hij tegen Simon: Vaar naar het diepe gedeelte en werp uw netten uit om te vangen. 5 Maar Simon antwoordde en zei tegen Hem: Meester, wij hebben heel de nacht gewerkt … Continue reading

Posted in 42 Lukas | Comments Off on Door alles en in alles

Hongerig naar Gods woord nu

Lukas 5 1 En het gebeurde, toen de menigte op Hem aandrong om het Woord van God te horen, dat Hij bij het meer Gennesaret stond. 2 En Hij zag twee schepen aan de oever van het meer liggen; de … Continue reading

Posted in 42 Lukas | Comments Off on Hongerig naar Gods woord nu

Het evangelie alleen

Lukas 4 42 Toen het dag geworden was, ging Hij naar buiten en begaf Zich naar een eenzame plaats. De menigten zochten Hem en kwamen bij Hem en probeerden Hem tegen te houden, opdat Hij niet van hen weg zou … Continue reading

Posted in 42 Lukas | Comments Off on Het evangelie alleen

Vastberaden wandelen

Lukas 4 41 Ook gingen er van velen demonen uit, die schreeuwden en zeiden: U bent de Christus, de Zoon van God! Maar Hij bestrafte hen en liet hun niet toe te spreken, omdat zij wisten dat Hij de Christus … Continue reading

Posted in 42 Lukas, 59 Jakobus | Comments Off on Vastberaden wandelen

Demon, verdwijn

Lukas 4 40 Toen de zon onderging, brachten allen die zieken hadden, door allerlei kwalen gekweld, deze zieken bij Hem; en Hij legde ieder van hen de handen op en genas hen. 41 Ook gingen er van velen demonen uit, … Continue reading

Posted in 42 Lukas | Comments Off on Demon, verdwijn

Waarom genezing?

Lukas 4 40 Toen de zon onderging, brachten allen die zieken hadden, door allerlei kwalen gekweld, deze zieken bij Hem; en Hij legde ieder van hen de handen op en genas hen. 41 Ook gingen er van velen demonen uit, … Continue reading

Posted in 23 Jesaja, 42 Lukas | Comments Off on Waarom genezing?

Koorts

Lukas 4 39 En Hij boog Zich over haar heen en bestrafte de koorts en die verliet haar. Zij stond onmiddellijk op en diende hen. (Lukas 4:39) We leven in het rijke westen. Een groot deel van de overheidsuitgaven gaan naar … Continue reading

Posted in 41 Markus, 42 Lukas | Comments Off on Koorts

De menselijke kant van het verhaal

Lukas 4 38 Nadat Jezus opgestaan en uit de synagoge vertrokken was, ging Hij naar het huis van Simon. De schoonmoeder van Simon had hoge koorts en ze vroegen Hem om hulp voor haar. 39 En Hij boog Zich over … Continue reading

Posted in 42 Lukas | Comments Off on De menselijke kant van het verhaal

De weide omgeving

Lukas 4 36 En zij werden allen erg verbaasd. Zij spraken met elkaar en zeiden: Wat is dit voor woord, dat Hij met gezag en kracht de onreine geesten bevel geeft en zij weggaan? 37 En de roep over Hem … Continue reading

Posted in 42 Lukas | Comments Off on De weide omgeving

Verbazing over de kerk

Lukas 4 35 Maar Jezus bestrafte hem en zei: Zwijg! Ga uit hem weg! En de demon ging uit hem weg, nadat hij hem in het midden geworpen had, zonder hem in enig opzicht letsel te bezorgen. 36 En zij … Continue reading

Posted in 42 Lukas | Comments Off on Verbazing over de kerk