Monthly Archives: September 2014

Waarom vasten?

Lukas 4 4 Maar Jezus antwoordde hem: Er staat geschreven dat de mens van brood alleen niet zal leven, maar van elk woord van God. (Lukas 4:4) In de vorige overdenking is het al een beetje aan bod gekomen. Vasten is … Continue reading

Posted in 42 Lukas | Comments Off on Waarom vasten?

Er is meer dan eten

Lukas 4 1 Jezus, vol van de Heilige Geest, keerde terug van de Jordaan en werd door de Geest naar de woestijn geleid, 2 waar Hij veertig dagen verzocht werd door de duivel. En Hij at niets in die dagen … Continue reading

Posted in 42 Lukas | Comments Off on Er is meer dan eten

Geloof in de woestijn

Lukas 4 1 Jezus, vol van de Heilige Geest, keerde terug van de Jordaan en werd door de Geest naar de woestijn geleid, 2 waar Hij veertig dagen verzocht werd door de duivel. En Hij at niets in die dagen … Continue reading

Posted in 42 Lukas | Comments Off on Geloof in de woestijn

Geboorteregister

Lukas 3 34 de zoon van Jakob, de zoon van Izak, de zoon van Abraham, de zoon van Tera, de zoon van Nahor, 35 de zoon van Serug, de zoon van Rehu, de zoon van Peleg, de zoon van Heber, … Continue reading

Posted in 42 Lukas | Comments Off on Geboorteregister

Eeuwig koningschap

Lukas 3 23 En Hij, Jezus, was ongeveer dertig jaar toen Hij Zijn dienstwerk begon. Hij was, naar men dacht, de Zoon van Jozef, de zoon van Heli, (Lukas 3:23) Nu komt er een gedeelte dat heel saai is. Jezus’ voorgeslacht … Continue reading

Posted in 42 Lukas | Comments Off on Eeuwig koningschap

Dertig jaar

Lukas 3 23 En Hij, Jezus, was ongeveer dertig jaar toen Hij Zijn dienstwerk begon. Hij was, naar men dacht, de Zoon van Jozef, de zoon van Heli, (Lukas 3:23) Een van de belangrijkste levenslessen die we uit dit vers kunnen … Continue reading

Posted in 42 Lukas | Comments Off on Dertig jaar

Een in verlangen

Lukas 3 21 En het geschiedde, toen al het volk gedoopt was, en Jezus ook gedoopt was en aan het bidden was, dat de hemel geopend werd, 22 en dat de Heilige Geest op Hem neerdaalde in lichamelijke gedaante als … Continue reading

Posted in 42 Lukas | Comments Off on Een in verlangen

Trots

Lukas 3 18 Hij gaf ook nog veel andere aansporingen en verkondigde het volk het Evangelie. 19 Maar toen Herodes, de viervorst, door hem terechtgewezen werd omwille van Herodias, de vrouw van zijn broer Filippus, en om alle slechte dingen … Continue reading

Posted in 42 Lukas | Comments Off on Trots

Doop met de Heilige Geest

Lukas 3 16 antwoordde Johannes allen: Ik doop u wel met water, maar Hij komt Die sterker is dan ik, bij Wie ik niet waard ben de riem van Zijn sandalen los te maken. Hij zal u dopen met de … Continue reading

Posted in 42 Lukas | Comments Off on Doop met de Heilige Geest

De positie van Jezus

Lukas 3 15 En toen het volk in afwachting was en allen in hun hart zich ten aanzien van Johannes afvroegen of hij misschien niet de Christus was, 16 antwoordde Johannes allen: Ik doop u wel met water, maar Hij … Continue reading

Posted in 42 Lukas | Comments Off on De positie van Jezus