Daily Archives: October 27, 2014

Demon, verdwijn

Lukas 4 40 Toen de zon onderging, brachten allen die zieken hadden, door allerlei kwalen gekweld, deze zieken bij Hem; en Hij legde ieder van hen de handen op en genas hen. 41 Ook gingen er van velen demonen uit, … Continue reading

Posted in 42 Lukas | Comments Off on Demon, verdwijn