Demon, verdwijn

Lukas 4

40 Toen de zon onderging, brachten allen die zieken hadden, door allerlei kwalen gekweld, deze zieken bij Hem; en Hij legde ieder van hen de handen op en genas hen. 41 Ook gingen er van velen demonen uit, die schreeuwden en zeiden: U bent de Christus, de Zoon van God! Maar Hij bestrafte hen en liet hun niet toe te spreken, omdat zij wisten dat Hij de Christus was. (Lukas 4:40-41)

Mensen die uit de meer charismatische gemeenten komen herkennen misschien wel het beeld van schreeuwende mensen die een demon proberen uit te drijven uit een persoon. Met veel gejoel en harde woorden wordt de demon gedwongen om die persoon te verlaten. In de meer traditionele kerken is het misschien de enkeling die op het zendingsveld is geweest en zoiets heeft meegemaakt.

Maar als we zien het gemak waarmee Jezus hier de zieken geneest en de demonen gebied om te verdwijnen dan moeten we wel jaloers worden. Niet jaloers op een wereldse manier, niet een jaloers voor macht, maar een nederige jaloersheid van tekort schieten. Het is alsof wij altijd een discipel blijven van Jezus zoals de discipelen waren toen Jezus hier op aarde wandelde. Maar nooit worden we een apostel zoals de apostelen waren na de hemelvaart van Jezus.

Maar wat zou er gebeurd zijn als Jezus van die ene steen wel brood had gemaakt, als Jezus bij één van de verleidingen van satan had gefaald? Had Jezus dan nog steeds kunnen zeggen tegen de demonen dat ze moesten verdwijnen? De demonen hadden Hem uitgelachen, wie denkt deze Jezus wel dat Hij is. Dan waren er geen mensen genezen, dan was Jezus ook een slaaf geworden van de duivel.

En daar zit hem de sleutel. Wij zien dit niet meer gebeuren omdat we nog rondlopen in de strijd die Jezus aan het kruis voor ons heeft gewonnen. Hoe kan de duivel naar ons moeten luisteren als er andere momenten zijn dat wij wel naar hem luisteren.

Er is geen excuus, wij hebben onze autoriteit verloren omdat we nog steeds denken dat we slachtoffers zijn hier op aarde. Nog steeds zitten we vast in de leugens dat Jezus alleen maar voor onze zonden is gestorven. Maar we moeten niet naar die leugens meer luisteren. Jezus kwam en komt nog steeds om mensen te bevrijden en te verlossen van alles.

De demonen moeten luisteren naar ons, wij niet naar hen. Wij zijn afgewassen door het bloed van het Lam waardoor de hel zijn kracht kwijt is. Wij hebben alle autoriteit ontvangen om heilig voor God te kunnen staan. Laten we dit geloven en hierin gaan staan. In de kleinste dingen, mogen wij zeggen, satan verdwijn.

This entry was posted in 42 Lukas. Bookmark the permalink.