Waarom genezing?

Lukas 4

40 Toen de zon onderging, brachten allen die zieken hadden, door allerlei kwalen gekweld, deze zieken bij Hem; en Hij legde ieder van hen de handen op en genas hen. 41 Ook gingen er van velen demonen uit, die schreeuwden en zeiden: U bent de Christus, de Zoon van God! Maar Hij bestrafte hen en liet hun niet toe te spreken, omdat zij wisten dat Hij de Christus was. (Lukas 4:40-41)

Als we dit gedeelte op ons laten inwerken, moeten we de vraag stellen: waarom? Waarom moest Jezus komen om de zieken te genezen? Jezus ging naar het kruis om voor onze zonden te betalen, dat is het werk dat wij allemaal accepteren. Ook weten we dat Hij heeft gepredikt, Hij wilde een nieuw geluid, het hart van God prediken onder de mensen. Ook dat kunnen we makkelijk accepteren. Maar waarom moest Jezus nu ook mensen genezen?

Als we deze twee verzen lezen dan staat het bomvol van genezingen en bevrijding. Maar waarom? Was het om te laten zien dat Jezus werkelijk de Zoon van God is? Want wie kan er dit doen zonder de kracht van God? Het is plausibel, want het geeft kracht aan de persoon Jezus. Jezus is niet slechts een goede man maar ook iemand die grote werken kan laten zien die bovennatuurlijk zijn.

Waarom?

4 Voorwaar, onze ziekten heeft Híj op Zich genomen, ons leed heeft Hij gedragen. Wíj hielden Hem echter voor een geplaagde, door God geslagen en verdrukt. (Jesaja 53:4)

Het antwoord komt uit Jesaja. We hebben het over het kruis gehad, maar het lijden van Jezus is meer dan alleen de vergeving van onze zonden. Het lijden van Jezus was ook voor onze ziekten. Het heeft niets te maken met dat Jezus Zich wil bewijzen, of dat God wil laten zien dat Hij echt wel machtig is. God kan het niet laten, Hij wil ons genezen, dat is waarom Hij Jezus naar de aarde zond.

Wat Jezus hier doet in deze twee verzen, kan Hij niet laten. Zijn hart barst met verlangen om mensen te genezen en te bevrijden. Het is Gods karakter, het is Wie Hij is. Dit is de reden waarom. Dit is het evangelie, het is een groot pakket. God WIL genezen.

Wat wij kapot maken wil God repareren. Waarom hebben we dit gedeelte van het evangelie er afgehaald? Natuurlijk willen we de vergeving van onze zonden accepteren en ook dit is Gods verlangen. Maar waarom willen we Gods verlangen om ons te bevrijden en te genezen niet accepteren. Het is Zijn verlangen, nergens in de bijbel zegt God dat Hij niet wil genezen als wij het van Hem verlangen. De beloften zijn zo duidelijk.

This entry was posted in 23 Jesaja, 42 Lukas. Bookmark the permalink.